PRVA PROLETERSKA BRIGADA - SEĆANJA BORACA: KNJIGA III
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument

»Izjavica«

Na ovom našem tlu mislim da je umesno reći da živimo u vremenu »sistematizacije konfuzije« (prastari dobri nadrealistički termin). Pa neka i ova moja »izjavica« bude u tome duhu.

Naime, iako sam dužan da priznam da sam, u određenim okolnostima, dao pismeni pristanak za objavljivanje ovog mog teksta iz ratnog doba, bio sam i ostao ubeđenja da je bolje bar odložiti njegovo objavljivanje.

Naglašavam da za ovakvo dešavanje, nikakvu odgovornost ne snosi rukovodstvo BIGZ-a.

Koča Popović

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument