USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE 1941.
PODRINJSKI PARTIZANSKI ODRED
PERIOD PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BEZ SLOBODNE TERITORIJE

Pošto smo konačno izgubili Krupanj i Stolice, Nemci su nas uz pomoć ostalih svojih saradnika odbacili u brda. Oni su držali Ljuboviju, Loznicu, rudnik Zajaču i komunikacije. Podrinjski odred i Rađevski bataljon Valjevskog odreda vodili su borbe s Nemcima oko Krupnja i Stolica. Zatim su noću npadali jake snage belogardejaca koje su bile došle na taj teren da pomognu Nemcima. Belogardejci su na Stolicama zatekli velike količine rakije pa su se izopijali. Tako pijani pošli su u protiv nas i pretrpeli velike gubitke. Seljaci su pričali da ih je bilo oko 50 mrtvih. Ni naši gubici nisu bili mali. Poginuo je komandir čete Vuk Cvijanović, jedan od najboljih komandira Podrinjskog odreda. S njim je izginulo oko polovine njegove čete. Četnici Miladina Drinskog i ostalih komandanata i vojvoda sve češće su napadali naše pozadinske jedinice, bolnicu, radionice i druge delove. Morali smo zato da odvojimo jače snage da bismo zaštitili te delove od četnika. Nekad smo za to morali da odvojimo i dve čete. Sve to otežavalo je ionako veoma teške borbe s Nemcima i izdajnicima koji su nas stalno napadali. Povlačili smo se sve više ka Užicu, koje je još bilo u našim rukama, ali smo uviđali da ga dugo nećemo moći držati.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument