USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE 1941.
PODRINJSKI PARTIZANSKI ODRED
PERIOD DO PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


FORMIRANJE ČETA I PRERASTANJE MAČVANSKOG U PODRINJSKI NARODNOOSLOBODILAČKI PARTIZANSKI ODRED

Komandir Vojin bio je prva žrtva iz Mačvanskog partizanskog odreda. Odred je, međutim, rastao iz dana u dan. Iz izveštaja instruktora PK Mila Ivkovića od 14. VII 1941. godini poslatog PK najbolje se vidi kako je odred brzo jačao. U izveštaju stoji:

 

Pismo koje smo Vam poslali prošli put (10. avgusta — primedba M. V), već sutradan bilo je neaktuelno, jer su se događaji tako brzo razvijali da bi trebalo pisati skoro svaki dan. Od akcije u Bogatiću o čemu smo Vam pisali, pokret je tako narastao da skoro ne liči i svoj početak. U Bogatiću je učestvovalo 37 ljudi. 7 dana kasnije, 13. VIII 1941. Odred broji 360 ljudi. I to nije tačan broj, jer svaki dan pridolaze u sve većem broju.1

1 Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom rs jugoslovenskih naroda, izdanje Vojnoistorijskog instituta JNA, — tom I; knjiga 1, str. 40, (cit. Zbornik I/l 40).

Pošto je odred tako narastao, to je 13. avgusta na Ceru formirano šest četa u njegovom sastavu. Komandiri i komesari četa bili su: Prve čete: Mika Mitrović i Duško Slepčević, Druge: — Vojin Radosavljević i Dragan Stanković, Treće — Milan Daković i Zdravko Šestić, Četvrte — Aleksandar Stanković Cvetin Brkić, Pete — Gliša Maletić i Miodrag Petrović Ujka i Šeste čete (pionirske) Bibić Španac. Nekoliko dana ranije, 9. avgusta, bila je formirana u Lešnici Lešnička partizanski četa. Njen komandir je bio Stanko Orelj, a politički komesar Slobodan Jovanović, student agronomije. Čete su imale po 60 boraca. U isto vreme reorganizovan je i štab odreda a odred promenio naziv u Narodnooslobodilački podrinjski partizanski odred. Ovaj naziv odgovarao je novim uslovima, jer se ustanak iz Mačve preneo na čitavo Podrinje. Komandant odreda ostao je i dalje Nebojša Jerković, zamenik mu je bio Milan Belovuković Deva, a politički komesar Duško Ostojić - organizacioni sekretar. OK (njega je krajem avgusta na toj dužnosti smenio Danilo Lekić Španac). Odred sada još više razvija svoje vojničke akcije, uništava neprijateljska uporišta po selima, pali arhivu po opštinama i vrši jak politički uticaj na mase. Sem Šapca, Loznice, Banje Koviljače i M. Mitrovice, sva mesta su oslobođena. Okupator se teško kreće cestom Šabac — Loznica jer naši borci ruše mostove i prave mu zasede. Železnički saobraćaj Šabac — Loznica ne radi.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument