ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XII - DOKUMENTI NEMAČKOG RAJHA - KNJIGA 4
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ GENERALA TRANSPORTNE SLUŽBE JUGOISTOKA OD 1. JANUARA 1944. NAČELNIKU TRANSPORTNE SLUŽBE GENERALŠTABA KOPNENE VOJSKE O FORMIRANJU TRANSPORTNIH USTANOVA I TRUPA ZA EKSPLOATACIJU ŽELEZNICA NA PODRUČJU JUGOISTOKA[1]

POVERLJIVO!

KTB[2] PRILOG 16[3]

General Transportne službe Jugoistoka ;

1. januar 1944

AZ.[4] 43a U/18 Ia, Org.

Poverljivo

Predmet: Formiranje transportnih ustanova i trupa za eksploataciju železnica koje su angažovane u domenu generala Transp.[ortne] sl.[užbe] Jugoistoka.

Pozivom: Chef d.Trspw.d.Gen.St.d.H.[5] Az: 43c Pl. Abt. (Ia Org.) 1. St.[6] Br. 011734.42 od 3. 12. 42.[7]

PODRUČJE GENERALA TRANSPORTNE SLUŽBE JUGOISTOKA

A. Transportne ustanove

Ustanova:

I. General Transportne službe Jugoistoka; Beograd

II. Opunomoćeni transportni oficiri

a) Bv.T.O. H.Gr. E[8] Solun

b) Bv.T.O. Pz.AOK2[9] Vrnjačka Banja

III. Transportne komandanture:

1. Trsp. Kdtr.[10] u Zagrebu

a) Ispostava Zemun Transp. k[omandan]-ture u Zagrebu

b) Ispostava Sarajevo Transp. k[oman-dan]ture u Zagrebu

c) Bhf.Kdtr.[11] I/322[12] Slavonski Brod

d) Bhf. Kdtr. 11/42 Osijek

e) Bhf. Kdtr. 11/43 Karlovac

f) Bhf. Kdtr. 11/140 (mot.) Zemun

g) Bhf. Kdtr. 11/154 Vinkovci

h) Bhf. Kdtr. 11/176 Bosanski Brod

i) Bhf. Kdtr. 11/192 Bihać

k) Bhf. Kdtr. 11/195 Sunja

obaveštajni punkt Novska

1) Bhf. Kdtr. 11/209 (mot.) ist.[ovremeno][13] lučki of.[icir] Dubrovnik

Obaveštajni punkt Zelenika

m) Bhf. Kdtr. 11/224 (mot.) Sarajevo

Obaveštajni punkt Mostar

n) Ausl. Komm. 3 (mot.)[14] Zagreb

o) Ausl. Komm. 26 (mot.)[15] Zagreb

2.) Transp. k-dantura Atina ...[16] Beograd

3.) Transp. k-dantura Beograd

a) Bhf. Kdtr. I/214(mot.) Beograd

b) Bhf. Kdtr. 1/309(mot.) Niš

c) Bhf. Kdtr. 11/17 Bitolj

d) Bhf. Kdtr. 11/68 (lučki oficir) Beograd

e) Bhf. Kdtr. 11/109 Skoplje

f) Bhf. Kdtr. 11/130 Lapovo

g) Bhf. Kdtr. 11/208 Đevđelija

h) Bhf. Kdtr. 11/245 Skoplje

i) Bhf. Kdtr. 11/250 Smederevo

k) Bhf. Kdtr. 11/379 Petrovgrad

Obaveštajni punkt Vršac

1) Bhf. Kdtr. II/383(mot.) Kraljevo

m) Bhf. Kdtr. 11/458 (mot.) Kosovo Polje

n) 23.ist.[ovarna] k-da (mot.) Beograd

o) 42. ist.[ovarna] k-da (mot.) Niš

Obaveštajni punkt Grdelica

p) 35.ist.[ovarna] k-da Beograd

4.) Transp.k-dantura Sofija ...[17]

B. Trupe za eksploataciju železnica.

1.) Vojna komanda žel.[eznička] 2[18] Beograd

a) 19. bat. za eksploataciju[19]Skoplje

b) 23. bat. za eksploatacijuBeograd

c) 12. mašinski bat.za eksploataciju[20]Beograd

d) 10 radionički bat.za eksploatacijuBeograd

e) 11. radionički bat.za eksploatacijuSolun

f) 1. bataljon za obukuZemun

2.) Vojna žel. komanda 6Solun

.. .[21]Grčka

3.) Vojna žel. komanda 7 Zagreb

a) Ispostava Zemun Vojne žel. komande 7 Zemun

b)Ispostava SarajevoVojne žel. komande 7Sarajevo

c) 5. bat. za eksploataciju Vojne žel. komande 7Vinkovci

d) 22. bat. za eksploataciju Vojne žel. komande 7Zagreb

e) 1. mašinski bataljon za eksploataciju Vojne žel. komande 7Zagreb

4.) Štab za transportovanje Sofija

. . . [22]

a) Želj. stanični štab 2/232Pirot

I.V.

. . .[23]

gen. štab. potpukovnik

Podela:

Posebna podela.

1 Snimak originala (pisanog na mašini) u AVII, NAV-T-311, r. 285, s, 80—3.

2 i 3 Dopisano rukom.

4 Aktenzeichnen (oznaka akta).

5 Chef des Tranisportwesens des Generalstabs des Heeres (Načelnik Transportne službe Generalštaba Kopnene vojske).

6 Planungsabteilung (Ia Organisation), 1. Staffel — Plansko ode-Ijenje (Ia Organizacijsko), 1. odsek.

7 Redakcija ne raspolaže tim dokumentom, verovatno naređenjem za dostavljanje ovoga izvešteja.

8 Bevollmachtigter Transportoffizier Heeresgruppe E (Opunomoćeni oficir za transport Grupe armija »E«).

9) Bevollmachtigter Transportoffizier Panzerarmeeoberkommando 2 (Opunomoćeni oficir za transport Komande 2. oklopne armije). Nemci su armije označavali arapskim brojevima.

10 Transportkommandantur (Transportna komandantura).

11 Bhf. Kdtr. (Bahnihofkommandantur — Železnička stanična komandantura).

12 Oznaka jedinice.

13 Upotrebljena je skraćenica zgl. (zugleich — istovremeno).

14 Ausladungkommando 3 (motorisiert) — Motorizovana istovar-na komanda 3.

15 Ausladungkommando 26 (motorisiert) — Motorizovana istovar-na komanda 26.

16, 17, 21, 22 sa tri tačke obeležen je izostavljeni deo teksta, koji se odnosi na raspored transportnih ustanova u Grčkoj, odnosno u Bugarskoj.

18 Feldeisenbahnkommando 1 (Poljska železnička komanda 1).

19 Feldeisb. Betr. Abt. 19 — Feldeisenbahnbetriebsabteilung 19 (19. poljski železndčfki bataljon" za eksploataciju).

20 Feldeisb. Masch. Abt. — Feldeisenbahnmaschinenabteilung 12 (12. poljski železnički mašinski bataljon).

23 Potpis nečitak.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument