ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 134

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 29. JUNA DO 5. AVGUSTA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 2/a OTPRAVLJENIH TELEGRAMA

29—VI—1942 g.

1  Raspis CQ key 9/120:

Izvestite što pre o brojevima i nazivima neprijateljskih jedinica i imena viših k-ta. U obzir dolaze divizije i veće. Važno je.2

2  za 505, 5/150

Veza sa nama neka ide preko Kotraže. Uput br. 5 obuhvata način naše organizacije na terenu.3 Ono Vi je poznato. Ako Vam je što nejasno, pitajte. Dolazak nemoguć. Javite šta imate.

Br. 15 za Feliksa, 2/295

Gde je Paloš.4 Izvešten sam da Paloš stvara neki novi Ravnogorski pokret. Proverite i izvestite. Javite Obradoviću i Miloševiću da se na Vas naslone u pogledu veza a kuriri za novac da se jave Dragoslavu. Obradović nek se služi šifrom Miloševića. Njegov nadimak Oto.

Br. 19 za Ilieva, 8/300

U cilju prikrivanja odreda i sprečavanja razoružanja dozvoljene sve prevare. U krajnjem slučaju uzimati Pećančevu firmu. P.puk. Đurić5 želi saradnju sa nama, primiti sa svom oprezom, Aćimovićev6 rođak. Ništa da ne dozna o našim radovima a kupujte od njega sve. Ko je Milutin Dragović i u kom kraju rastura naše odrede. Pazite se Đurića. On želi da što više sazna.

30—VI—1942. g.

Br. 27 za Rodriga, 6/220

Vaš bivši posilni Mijat Nikić arhivu koju ste mu nekad dali da sakrije prodao Nemcima za novac. Sada kao poruč. Ljotićevaca dobio naređenje da dođe do mene i donese mi arhivu, u nameri da me ubije. Ubiti ga po svaku cenu. U buduće sami zatrpavajte arhivu.

Br. 30 za 505: 6/50

Sve elaborate pošaljite p.puk. Pavloviću preko Milutina Jankovića.

Br. 31 od Rodriga.— Lazo treba da pošalje više elaborata. Studija o budućem uređenju. Sve to dostavite Vasiću u rad. Starajte se da Vasić bude na sigurnom mestu, po potrebi u Vašem kraju.

Br. 34 za Raspis, QC, 9/240

Aćimović naredio izvesnom broju okruž. i sres. načelnika da budu blagonaklonjeni prema nama kako bi po padu Nemačke preko njih imao sve konce vlasti u svojim rukama.7

Imati na umu ovo, koristiti policiske njuške a ništa ne otkrivati niti im verovati. Obavestite sve susedne komandante.

Br. 35 za Ilieva: 8/192

Aleks. Aksentijević8 naš odličan saradnik, Požarevac Jugovića 12 kod kapet. Jovanovića ili Pera Krstić Žabare. Stupite s njim u vezu. Ako imate dajte mu 10.000 din. Ja ću Vam to nadoknaditi. Neka nas izveštava preko Vas.

Br. 40 za Đovania, via 506:

Dangića upropastili političari. Zabranjujem svaku politiku. Govori se da se kod Vas samo zemljoradnici uvode u organizaciju. To nesme da bude. Ne zaboravite da ste sada samo oficir. Izvešten sam da je Šišković sam kazao da je Dragoljubov9 čovek. Javite o njemu pošto je Vaš bliski saradnik. U okolini Pirota, Dragoljubovi ljudi smetaju nama. Pazite da se to ne desi i vama. Od koga ste dobili 100.000 din. i šta ste uradili s tim. Pomognite sa 5 hiljada dinara suprugu i dvoje dece poginulog poručnika Tome Mišića koja treba da je u Palanci.

1—VII—1942 g.

Br. 47 za Đovania. — Jako se mešate u stvari za koje niste pozvani. Suviše preporučujete ljudi iz zemljoradničke a kudite druge partije. Zapamtite Vi ste oficir i ako ovako produžite, gubim poverenje u Vas. Ovo nije politička partija. Vaši izveštaji često su kontradiktorni, kako Vam kada treba. Do skoro Srem potpuno naš, sad komunistički. Zašto ne valja kapet. Jovanović, sigurno što nije zemljoradnik. Činite čak i predloge višeg komandovanja. To ja bolje znam. Radite svoje stvari, ne mešajte se u tuđe. Nadležnost za Jasenički srez je Vaša s tim da budete na licu i da svesrdno primite sve, a ne samo zemljoradnike. Za Srem, Banat i Bačku uzeo sam Vas da me pomognete a ne rukovodite i stvarate razdor. Sta vi preporučujete da zovem Lazu kad je on živ i ima vezu.

Br. 49 za 505.— Nikakav Kostić iz Takovskog sreza nije Vam odavde javio. Tamo je poruč. Vučković. Kurirska veza preko Milutina.10 Podela na sektore u Bosni već je izvršena.11 Na Majevici imamo vođu kome nije potreban tutor. Svi su dobili zadatke, ne može da se menja. Svako neka radi svoj posao. Neka se radi po svima pripremama. Po uputu 5 određivanje komandanta je za stalno a ne samo za krajnji cilj i to komandante određujem ja po predlogu. Mitranović može da krene ka Romaniji i obradi po uputu 5 srez Sarajevski. Vranješević i Dukić sa stanicom odmah da krenu ka Krajini. Svima skrenuti pažnju da ne padaju u grešku obrazovanja vlada u Bosni jer nas je to stalo žrtava. Samo vojnički i propagandni rad. Od koga bi kupovali municiju dok je ne dobijemo sa strane i pošto. Partizane razbiti što pre. Za rad u Bosni imam puno realno razumevanje. Bušiti što više hrv. jedinice. Javiti Botiću da odmah oduzme punomoć je oficiru koga je uputio radi pregovora sa Nedićem i Aćimovićem. Veze s Beogradom prekinuti. Za kupovinu oružja staviću sumu na raspoloženje. Pozdrav svima Čiča.

Br. 54 za 505.— Sadašnje mesto vaše r. stanice i Vas kao centra za vezu je vrlo važno. Zato je potrebno da još budete tu a vezu sa Majevicom za spuštanje materijala održavaćemo preko Račića. Baćović Vam nije podnosio izveštaje pošto je bio pod našom neposrednom komandom.

2—VII—1942 g.

Br. 56 za 505.— Dragi Lazo, imam puno poverenje u Vas, nikog ne šaljem da Vas kontroliše ali narod će morati da primi naznačene ljude jer naš pokret nije politički već vojnički, kad je Damjanović oslobođavao Majevicu, onda nije bilo protesta, sada bolesne ambicije progovorile ne samo na Majevicu već u celoj zemlji. Staviti im do znanja da se imaju potčiniti ili neka idu. Disciplina mora biti. Politikanstvo je upropastilo ceo Dangićev pokret. Tim tragom ne smemo ići.

Br. 57 za 506.— Izvestićemo naše o kanalu koji ste stvorili.12 Molim Vas povedite najozbiljnije računa da ništa tim kanalom ne ide što ne bih video, odobrio ili sam podneo. Zato primite na sebe punu moralnu odgovornost. Taj kanal može biti opasan ako se šalje nešifrovano.

Br. 61 za Valtera via 506.— Sve poslove u Sremu, Bačkoj i Banatu uzmite u svoje ruke. Odredite štab za svaku od ovih oblasti da bude mali. Od Vukelića prikupiti sve podatke i koristite ih. Potrebno je ubaciti ljudi u svaku od oblasti s tim da tamo rade i da pohvataju vezu sa našim ljudima na terenu. Zabranjujem svaku politiku, rad da bude čisto vojnički.

Br. 62 za Đovanija via 506. — Poslove u Vojvodini vodi Žarko Valter. U buduće sve podatke za Vojvodinu davati njemu koji celu mrežu već ima u rukama.

3_VII—1942 g.

Br. 64 za Ilieva: Novi Ravnogorski pokret obrazuje u svojoj glavi Stojanović.13 Nema ništa od toga. Komandovanje je centralisano. Pavlović obrazuje samo centar za prikupljanje izveštaja kao moj delegat tamo. Kapetan Stevanović iz Jasenice počeo je borbu za položaj i dosada ništa nije dao. Meni trebaju radnici a ne bolesne ambicije. Neka radi što sam mu naredio. Stojanović razbio zimus naše delove i stvorio samozvanu Rudničku grupu. On ima šest svojih ljudi pa sa njima nek ostane briga nas. Topalović i ostali izvršuju naša naređenja a Stojanović zimus nije izvršio moje naređenje. Nedić14 i Voja15 da gledaju da dobiju premeštaj bliže svom kraju. Stricu16 Rudnička grupa ništa nije potrebna niti mu škodi njeno raspadanje.

4—VII—1942 g.

Br. 66 za 505. — Lica određena od naše strane za organizaciju nisu ni nepoznata ni stranci, već većinom Bosanci, poznati narodu i zaslužni za naš pokret. Tvoja primedba o nametanju deplasirana. Primetili smo da pojedini zemljoradnici koriste naš pokret za politički rad. Ti znaš da smo mi iznad partija i da radimo čisto vojnički, tj. Komandantovo17 naređenje i ono mora biti svetinja za svakog našeg saradnika. Ko neće ovako sa nama, on je protivu nas. Svi izveštaji i rasporedi imaju se odmah izvršiti, a ti podnesi izveštaj o njihovom odlasku na teren. Major Ostojić.

Br. 67 za 505. — Kod Vas još ne funkcioniše dobro kurirska veza za svima komandantima u Bosni da bi vi mogli poslužiti kao centar za sve. Neka se ovo odmah uradi i o svim našim naređenjima obaveštavajte sve komandante na terenu.

Rad na organizaciji po uputu pet ima se završiti u najkraćem roku. Major Ostojić.

Br. 68 za Đorđa. — Bosanski štab izveštava da postoji nezadovoljstvo komandanata bataljona prema kapetanu Damjanoviću na Majevici. Izgleda mi da je ovde politika umešala prste. Proveri ovo i neka Damjanović preko tebe javi pravo stanje kod njega i da li mu je Trklja dao što novca.18

Pozdrav Ostojić

Br. 69 za Hermana. — Nenadu javiti da je naš interes da se stvori nepoverenje između Nemaca i Italijana. Italijani stvaraju sami lažne pobune da bi svoje trupe zadržali na Balkanu. Arnauti se sukobljavaju plemenski jer nisu povezani u celinu, a Talijani to predstavljaju kao borbu prema germanizmu. Naterajmo Talijane da oslabe Balkan, a i Nemci će to .morati, tada ćemo mi raditi slobodno. U ovom smislu neka Nenad sastavi izveštaj, o čemu da nas izvesti preko tebe. Žare.19

Br. 74 za Šašu. — Uobrazio si da si uopšte onemogućen.20 Ti znaš da si prvi stvorio vezu. Spremi stanicu za tranzit preko vode kao rezervu. Moje poverenje uživaš. Odobravam ven-čanje. Primam se kumstva preko Velje, i ako on ne može Siniša. Želim svaku sreću. Pozdrav svima, Čiča.

5—VII—1942 g. 6—VII—1942 g.

Br. 83 za Valtera. — Đeneral Stojčev moj dobar prijatelj,21 mati mu Srpkinja, čovek Damljana Velčeva. Veza sa njim neobično važna. Što pre ostvariti je. Za ovo koristiti Aleksandra Cvetkovića biv. podbana Skoplja koji je lični prijatelj Stojčeva. Cvetković je takođe intiman prijatelj sad turskog konzula. Preko njega stvoriti kanal za poštu. Adresu Cvetkovića uzeti od g-đe Baćović. Prištinska 3/II Lozinka za Cvetkovića. »Je li Vaš sin Branko.«

Br. 84 za Valtera. — Instrukcije za rad sa Stojčevom: Pozdrav u moje ime. Što je sa generalom Slave Popovom. Da li Damnjan i Kimon nešto rade? Da li postoje organizacije u vojsci i građanstvu? Šta misle da urade? Kakva je saradnja sa Plodnevcima? Kakav je odnos prema komunistima? Osećaju li opasnost od njih? Njihov plan za zajedničku akciju? Sta misle da urade pre početka glavne akcije? Da utiče na obustavu zverstava Bugara prema našem življu i progonu mojih jedinica. U Toponici ubijeno 700 nevinih ljudi u toku jednog dana. Naše jure oko Leskovca. Ja i moji saradnici smo za prijateljstvo sa Bugarima bez Borisa. Najhitnije odgovorite o sastanku.

7—VII—1942 g.

Br. 101 za 505. — Izveštavaju nas da četnici u Bosni se bratime i slikaju zajedno sa Hrvatskim vojnicima. Izvestite šta je na stvari.

Br. 102 za Rodriga. — Izvestite čika Vasića da je Nenad stupio u vezu sa njegovom udatom ćerkom. Dete je bilo bolesno i prebolesno. Supruga i kći još u logoru, čini se sve da budu pušteni. Nemac Matl, prof. univerziteta želi sastanak sa njim preko Nenada. Ovo nikako da ne bude.

Br. 103 za 505. — Major Baćović i da je hteo nije mogao da Vam se javi. On je sada pod neposrednom komandom Vrhovnog štaba. Sa svojim ljudstvom učinio je mnogo i borbom stvorio najpovoljnije uslove za budući rad u Bosni. On i dalje ima da produži po specijalnom zadatku a njegovo ljudstvo neće od njega da se odvoji ma gde on išao. Vaše je da sprečite prelaz partizana u istočnu Bosnu jer on ih goni odovud. Pozdrav Čiča.

8—VII—1942 g.

Br. 110 za Ljuticu. Javite Glišiću da će Pavle22 uputiti svoje odrede u N. Varoš. Dozvoljeno mu je. Italijani došli po traženju Nemaca. Neka Glišić javi ko je došao na mesto Vučka23 i podnese izveštaj o Vučkovoj smrti.

Br. 114 za 505. — Dok me Nj. V. Kralj naziva svojim vernim prijateljem i dok sa sviju strana dobijam čestitanja za čin24 koji nisam tražio ali je znak najvišeg poverenja, a moji saradnici primaju to kao sopstvenu nagradu, dotle gospoda: Botić, Vranješević i Mitranović zameraju mi, ponavljam zamaraju mi. Ovo je prva zamerka koju sam primio od početka zajedničkog rada do sada. Hvala im. Zbogom. Čiča.

9—VII—1942 g. Zbog pokreta nije od.[ržavana] 10—VII—1942 g.

Br. 115 za Jozefa. — Javite Andriću25 ako su ovo njegove depeše da sva ekonomska pitanja koja treba tamo da se rešavaju, spadaju u domen Vasića, kao i svaka druga pitanja građanske prirode. Vasića neka nađu preko poručnika Vučkovića Zvonka.

Br. 116 za Feliksa. — Javite Vasiću Dragiši sledeće: Andrić u Beogradu rešava mnoge ekonomske zadatke koji idu u opseg astronomije. Bombarduje nas kilometarskim depešama; i tim putem ne mogu mu odgovoriti i molim da ga primite i uputite. Vodite računa da nac.[ionalni] centr.[alni] komitet je tajan i Andrić nezna članove. Neka Vama Andrić dostavlja svoje elaborate i Vi ih upotrebite, ili odbacite. Daleko sam, ali na vrlo korisnom poslu. Pozdr. Čiča.

Br. 122. za Đorđa.26 — Poverljivo samo za Vas: Bosanski štab ima ljude političkih ambicija. Taj štab imao je čak i Bosansku" vladu,27 težnja mi je da ih razjurim i od njega stvorim vojnički organ. Izuzimam Lazu. Ima da mi pomognete. Vi sa severa a ja sa juga. Majevicu da podržite što jače pod Vašim uticajem protiv njih ja upućujem ljude u oblast Foče i Romanije. Svaki politički rad u Bosni i svuda treba da se onemogući. Ponavljam onemogući. Pozdrav Čiča.

11—VII—1942 g.

Br. 126 za Orela. — Dostavite ukratko podatke o zarobljeničkim logorima od kapet. Kolovića.

Činim sve da dobijemo materijal i opremu sa stran«, ima velikih teškoća zbog stanja u Egiptu. Vodite računa o neprekidnoj r. vezi: o zverstvima Bugara dostaviti izveštaj Londonu.

Br. 130 za Đulia.28 — via Feliks. — Izvestite o poslovima u toku. Regulisavajte stvari u Beogradu u pogledu centralnog komiteta da se ne otkrije ulaskom brbljivih ljudi. Osećam da Andrić đački gleda na stvari. Vi ste na čelu propagande novo formiranog štaba Vrhovne komande. Mnogo pozdrava Vama, Markusu29 i Debelom.30 Čiča.

12—VII—1942 g.

Br. 137 za Jozefa. — Major Đurić javlja da se u Beogradu stavljaju na raspoloženje Života Rajčević stareš. kvarta i njegov pomoćnik Boško Manojlović u Sarajevskoj ulici. Preko svojih ljudi stupite s njima u vezu. Žele da organizuju policiju za naš račun. Budite obazrivi da nisu podmetnuti, od Aćimovića. Ne otkrivajte ništa.

13—VII—1942 g.

Br. 140 za Feliksa. — Dostavite Glišiću preko kap. Pavkovića u Požezi sledeće: da Masalović i Ljotić imaju udela u ubistvu Vučka, spremaju isto i Vama: likvidirajte ubice Vučkove. Vi se čuvajte. Koji položaj sada zauzimate. Sakrijte oružje Sandžačkog i Požeškog odreda.

Br. 141 za Feliksa. — Potrebno je da se odmah stvore moji dvojnici sa naočarima, obrijani, lulom i nekoliko pratioca. Podesiti sve da bi narod mogao da veruje da sam to ja. Taj mnogo da ne govori, tajanstvenost na prvom mestu. Jednoga spremite Vi u oblasti Maljena a drugog Tanasko31 na Čemernu ili u svom kraju.

Br. 148 za Ilieva. — U reonu Sokobanje stvorite mog dvojnika; da bude obrijan, sa naočarima, lulom i da ima nekoliko pratioca. Podesite sve da bi narod mogao da poveruje da sam to ja. Taj mnogo da ne govori, tajanstvenost da bude na prvom mestu.

14—VII—1942 g.

Br. 152 za Hermana. — Za Nenada: O Stanišiću i Pavlu Đurišiću dajte podatke da su slabi u narodu jer se njihov ceo rad sveo samo na borbu protiv komunizma uz pomoć Talijana.32 Ne pripadaju nikome niti hoće da imaju veze zbog ambicija kao druga frakcija seperatista u C. Gori. Ipak, veze sa Talijanima nisu mnogo srdačne jer ne veruju jedan drugom.

15—VII 1942 g.

16—VII—1942 g.

Br. 159 za Valtera spojene sa 163. — Dajte podrobnije podatke o licu koje nosi Pavelićeve poruke. Da li je to Mit-rović.

Br. 161 za Jozeja. — Ko je to Stefanović koga treba uputiti Teokareviću33 za čoju? Rado bi kupovao čoju, novac ću imati u Beogradu. Javite koliko može da nam ustupa i po kojoj ceni.

Br. 162 za Ilieva. — Kad se ne javimo, ili je hitno pokret ili nemanje akumulatora. Bog je s nama i u njega se uzdamo. Ne brinite. Situacija vrlo povoljna. Nemačka će propasti. Kvaternik34 je u Slovačkoj u poseti, na žalost živ. Topalović35 neka još ostane do povoljnog momenta, komuniste uništavati bez milosti čim se i gde se god pojave ne birajući sredstva.

Br. 163 za Valtera. — Kakva je situacija u Sremu u pogledu komunista. Sta ste preduzeli za njihovo uništavanje.

Br. 166 za 505. — Dragi Lazo, imam puno poverenje u Vas i sve koji su na liniji, niko me nije krivo obavestio. Baćović je idealan saradnik i jednako moli da ga uputim u Vojvodinu kad svrši posao koji sam mu dodelio. Ne sumnjajte na njega. Štabu broj 536 nisam (ja) izjavio nepoverenje ali sam podelio poslove. Za organizaciju u svakom srezu može i treba da ima više ljudi za brz rad. Situacija nalaže najbrži rad. Brigu oko izbeglica poverite posebnom odboru, vojnički štabovi moraju biti slobodni. U Štabu Vrhovne komande je puna sloga i ozbiljnost i ništa se ne radi bez mog naređenja.

17—VII—1942 g.

Br. 170 za Valtera. — Za neko vreme, nemoguća kurirska veza, dok ne stvorimo kanal, izveštavajte kratkim depešama. Elaborate čuvajte.

Br. 173 za Ištvana. — Jevđević neka se upravlja prema prilikama. Bolje da izrazi želju da ostanu Italijani a da ne dolaze Hrvati. Sa hrvatskom vojskom razgovarati a sa ustašama ne. Preduzeti energično bušenje. Važno da se što pre oteraju komunisti i sprovede organizacija. Napad na Ćurevo određen za 21 juli.37 Šaljemo Vam stanicu. Čuvajte je. Pozdravite naše tamo. Puno uspeha

Čika Branko. 18. VII—1942 g.

Br. 176 za Rodriga. — Bože Dragoslave, šta vam je? Vaš zadatak istaknutog dela štaba je vrlo važan, a Vi hoćete u Bosnu.38 Niti Vi niti Feliks ne smete nikuda. Potrebe nema. Situaciju u Bosni ne poznajete, ne slušajte begunce. Komandantima koji beže, ne davati novac. Bosanska akcija izdržava se preko Laže koji ima para. Radovića zadržite dok ne dobijemo podatke o njemu. Mirića takođe zadržite a on neka odgovori zašto je napustio Đurića kad mu je bilo naređeno da ostane kod njega. Generala Trifunovića uvedite u organizaciju. Položaj će mu se odrediti, potreban je. Pozdravite ga. Protiv Mojsilovića preduzmite akciju da se onemogući kao lopov i izdajnik a posle ćemo ga likvidirati. Kuririma Đurića dajte šifru za Benita koja sleduje. Jeste li Vi primili novac i koliko.

19—VII—1942 g.

Br. 185 za Rodriga. — Preko saveza nabavljačkih zadruga neka se angažuje hrana za srezove za naše potrebe. U ovom smislu učinite sve i izvestite.

Pomognite sa 5000 dinara preko Berna39 Predraga Đorđevića. Dolari promenjeni kao što Bem javlja.

Javite mi intrigante koji ogovaraju Vučka i Rakovića40 a njima reći da ih smatram za svoje najbolje oficire i da uživaju puno moje poverenje. Feliks primio novac. Pavloviću daće Feliks, neka mu se obrati. Ristović da ostane a Petrovića poslati.

Br. 186 za Đorda. — Uredite Majevicu što pre. Komandanti sa Majevice tuže Damjanovića kao hrđavog borca i da je ranije podneo molbi za Hrv. vojsku. Nedajte da Botić tamo vršlja. Jedini uslov da mi uredimo komandovanje tamo.

Br. 188 za raspis svima. — Bugari u mnogim garnizonima zamenjuju Nemce. Podrivati njihove jedinice, propagandom protiv Nemaca i zajednicu sa nama u smislu Stamboliskovih ideja da li ćemo ih mi spasavati kad Nemačka propadne zavisi, od njihovog sadanjeg držanja.

Br. 189 za Valtera. — Sa više strana imamo izveštaja o velikim neredima u Hrvatskoj. Da li Vam se javlja Novak?41 Da li je u vezi sa Vama Anton Stroman koji je sada u Zagrebu i kažu radi za nas.

21—VII—1942 g.

Br. 203 za Đorda. — Pređite na Majevicu. Nastanite da što pre uredite Majevicu po datim upustvima.42 Sobom ponesite i radio stanicu dobro je čuvajte. Ostavite ljude da rade na većem terenu. Za oružje iz Sarajeva nije sigurno da ćete ga dobiti, pošto nas stalno izrađuju. Pozdrav Lalatović.

25—VII—1942 g.

Br. 211 za Ilieva. — Imamo izvešaj da Bugarski komunisti nameravaju da se prebace u Srbiju u avgustu i da preduzmu akciju u mestima: Negotinu, Zaječaru, Knjaževcu, Nišu i Leskovcu. Preduzeti najenergičnije mere da se prednje osujeti.

Br. 212 za Hermana. — . . .43

26—VII—1942 g.

Br. 216 za 505. — Najhitnije me izvestite kakve su sve poruke upućene pretsedniku vlade preko Tupanjanina44 u Carigrad. Čiča.

Br. 226 za Jozeja. — K-da štaba br. 2 je Saša. Štab nije jedno lice već mnogo lica. Svi ima njemu da se povinuju a on da izvrši najkorisniju podelu poslova. Poslove upravne prirode dostavljati Dragiši Vasiću.

Br. 227 za Đulia. — via Feliks. — U Štabu Vrhovne komande imate položaj šefa propagande to smo javili Slobodanu.45 Molim Vas da sva pitanja upravna i budućeg uređenja, koja dolaze sa sviju strana, proučavate dajete tačna uputstva i obaveštavate me. Mlađa i Andrić obasipaju me mnogim stvarima, često i nemogućim. Uputio sam ih na Vas. Vi i Markus kako znate i umete. Daleko sam i u velikom poslu. Javljajte mi se preko Feliksa. Stanje svuda vrlo dobro. Veze na sve strane. Pozdrav Vama i Markusu.

Br. 242 za Ištvana. — Šaljemo ti milion lira da se upotrebe za odrede, obuću, odeću i stvaranje magacina hrane na tvojoj zoni. Ova suma nije za kupovinu dogovorenu sa Jevđevićem. Javi detaljno o stanju na frontu i pošalji Voju46 kod mene. Pantić da ostane kod tebe. Pozdrav Branko.

Br. 243 za Mario.47 — Šaljemo Vam 300.000 lira za potrebe odreda s tim da se ova suma upotrebi za ishranu, obuću i odeću i stvaranje magacina hrane na Vašoj teritoriji. Ovo je namenjeno za srezove Nikšićki i Boko Kotorski.

Pozdrav Major Ostojić.

Br. 244 za Gojnića.48— Šaljemo ti 400.000 lira da ih upotrebiš za potrebe odreda na teritoriji data ti četiri sreza. Treba nabaviti hranu, obuću i odeću i stvarati magacine hrane za docnije. Požuri sa radom i javi uspeh u radu kao i teškoće. Opšti neposredno sa nama preko Voje. Pozdrav Branko.

30 jula 1942 g.

Br. 246 za Raspis svima. — Naređenje navedenim u spisku. Prema sadanjoj situaciji potrebno je: završiti u potpunosti rad na organizaciji po uputu pet na dodeljenoj teritoriji. Svaka stopa zemljišta mora biti obrađena. Razviti što jaču obaveštajnu službu prema svima i svakome. Sve se mora znati na svom reonu i o svemu važnijem javiti. Razviti što jaču propagandu usmenu i pismenu. Narod se mora uveriti da su mu jedini prijatelji Ravnogorci49 i da od njih treba očekivati slobodu i srećan život. Uhvatiti vezu sa svim susedima i uvek se međusobno obaveštavati i potpomagati. Za ovo stvoriti potrebne kanale preko sigurnih ljudi. Za vezu utvrditi međusobnu šifru a samo putem njih javljati važnije stvari. Obrazovati više trojki od najsigurnijih ljudi i vođe istih uputiti kod kapetana Dodića i poručnika Manića radi svršavanja kursa za komandose i dobijanje uputstva za rad. Odmah potom preći na sistematski rad komandosa radi skidanja svih izdajnika na svojoj zoni i prvaka Ljotićevih. Otpočeti humanu sabotažu po dobivenim uputstvima. Komuniste trebite bez milosti svim sredstvima posredno i neposredno. Od Dodića i Manića uzeti usmena uputstva za rad. Preduzeti energično bušenje Ljotićevaca, Pećančevih i Bugara. Pomoći susede da završe organizaciju. Naučiti narod da sakriva stoku i hranu od okupatora i Dirisa.50 Princip: ni jedan zalogaj neprijatelju i izdajnicima. Stvoriti ručne magacine hrane na svome reonu i obezbediti ih. Po svaku cenu sačuvati oružje i municiju. Izabrati terene za prijem materijala iz vazduha i javiti ih. Prikupiti radio telegrafiste. Izbegavati međusobne sukobe i svađe i živeti i raditi u slozi. Samo se tako može postići jaka i jedinstvena organizacija. Sve starešine i svi naši ljudi moraju biti potpuno na visini svog teškog zadatka u svakom momentu i u svim prilikama. Raditi danju i noću i održati duh naroda. Čas slobode je blizu. Pomoć saveznika sigurna. Za Ravnogorce zna ceo svet i divi im se. Kralj i Otadžbina dostojno će nagraditi sve svoje zaslužene sinove a kazniti izdajnike.

Javljati sve značajnije novosti sa svoje zone preko najbliže r. stanice. Pozdrav major Ostojić.

32 juli 1942 g.

Br. 251 Raspis:

Razvite što jaču sabotažu skrivanja žita i namirnica. Neka narod upotrebi sva sredstva da se očuva svako zrno i grlo stoke od neprijatelja i Dirisa. Saopštite narodu da novac nemački ni Beogradske vlade neće važiti ni pare. Prodaja za taj novac znači čist gubitak. O ovome hitno izvestite susede.

Br. 253 za Đorđa. —

Hvala na izveštaju. Produžite najenergičnije na uređenju Majevice i okoline uz nju. O donetim odlukama izvestiti. Botića negiram kao da ne postoji. Lazu sam pozvao k sebi na objašnjenje. Obojicu smatram nevažećim. Saopštite svima. Ako naiđete na r. stanicu uz Botića, Vranješevića ili Dukića oduzmite je silom i postavite je na Majevici kod našeg komandanta. Stanica uslov za prijem materijala koji mogu dobaciti čim veza bude čvrsta.

1—VIII—1942 g.

Br. 261 za Ljuticu. —

Čiča je naredio da Brana bez ikakvog izvora preda odmah Markovu51 r. stanicu Grbecu. On je i onako ne može upotrebiti a dobiće drugu koja radi na akumulatore. Javi šta si uradio po ovome. Grbec ima da čuva stanicu kompletnu. Pozdrav Čika Branko.

2 avgusta 1942 g.

Br. 269 za Ljuticu. — Neka Vasić dođe sa telegraf, i pratnjom za 1 stanicu, neka mu Grbec da pozivne znake i uput za rad. Neka ga veže prvo za sebe pa posle prebaci na nas. Gde je Rodrigo.

Br. 282 za Valtera. — Prof. Grujić nek se naslanja na Ilieva u Homolju i preko njega šalje izveštaje. Nikakav sastanak Saše sa Zaharijem nije potreban i moguć On je komandant broj 2 i sve što mu smeta u štabu neka razjuri. Pismene izveštaje ne mogu primiti dok ne ustalim kanal a i to će biti u roku za 20 dana. Nastanite da se preko Save i Drave ubace naši organizatori i odredi da bi se narod sačuvao od komunista.

Br. 286 za Ilieva: — Gledajte na svaki način da u oblasti Vidina i Belogradčika stvorite vezu sa Bugarima. Materijalna sredstva ne žalite tražene veze sa zemljoradnikom Georgom Dimitrova i Zvenarima Damjana Velčeva. Hitno je.

Br. 288 za Jozefa. — Saopštite Mlađi: da sva pitanja upravne prirode rešava Vasić pa njemu i šaljite preko poruč. Vučkovića.

3 avgusta 1942 g.

Br. 289 za Ludviga.52 — Vaš izveštaj primljen.53 Javite o novostima kod Vas i o neredima u Hrvatskoj. Pozdrav. Čiča.

Br. 295 za 505. — Hrvatske jedinice bušiti. Od Hrv. oficira tražiti znatne usluge u obaveštajnoj službi, oružju i municiji, hrani, odeći i obući kao dokaz njihove iskrenosti. Na slučaj prelaska njihovih celih jedinica ne mešati ih sa našim i čuvati ih za specijalne zadatke dok se ne pokažu kakvi su.

Br. 296 za 505. — Ljudi moje okoline ne postoje već samo ja. Vi ste moj delegat. Kritika nije moguća u vojnim operacijama. Svaki vaš predlog koji odgovara potrebi organizacije primiću. Dodeljeni reoni i dalje važe, za sva postavljenja šaljite predloge. Stupite u direktnu vezu sa Baćovićem. Svi nesporazumi moraju se izgladiti u interesu opšte stvari. Štab broj pet nema prava da postavlja nikakve komandante sektora niti da smenjuje Baćovića. Mitranović da ide na dužnost koju sam mu odredio.

Br. 299 za Đorđa. — Prestavnik za Bosnu nepotreban i štetan. Vojničke operacije organizuju se po zonama pod mojom komandom. Botić je dobio za rad dovoljnu prostoriju. Štab kome se on samovoljno stavio na čelo počeo je sa kritikom i samovoljnim postupcima. Pored stranačkog politiziranja taj štab zloupotrebio je novac. Ovo poverljivo za vas. Nije potrebno da sa potčinjenim komandantima sklapamo sporazume već moraju da slušaju. Botić nije vojnik od zanata što i sami znate te nezna ni da rukovodi operacijama većih jedinica.

Br. 301 za Rodriga. — Javite Dr. Onji54 da on treba da primi celu funkciju Rodrigovu, pošto ću ovoga, kad ozdravi poslati na važnu funkciju u Bosnu. Neka se upozna sa poslovima koje je Rodrigo vodio. Rodrigo da ga upozna sa svim našim planovima kao i vezama sa centralnim komitetom računajući i Dragišu Vasića za novac izdaću ponovo naređenje Benitu preko Vas.

5 avgusta 1942 g.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 3/1. Vidi izvode iz knjige primljenih telegrama iz tog perioda, dok. br. 123 i 132.

2  Ti podaci su prikupljani na zahtev izbegličke jugoslovenske vlade (vidi Prilog I, dok. br. 6).

3  Vidi dok. br. 59.

4  Miodrag Palošević Paloš.

5  Živojin.

6 i 7 Milan Aćimović je tada bio ministar unutrašnjih poslova u srpskoj kvislinškoj vladi. Četnički pokret pomagao je i sa njim sarađivao od maja 1941. U izveštaju predstavnika Draže Mihailovića (bez datuma, verovatno s početka 1944) o razgovoru sa Milanom Aćimovićem, između ostalog, piše da je Aćimović izjavio:

»Što se tiče mog stava prema nacionalnim ljudima u šumi, navešću jedan slučaj: odmah u početku okupacije u toku meseca maja ih4 juna, Nemci su bili organizovali jednu veću akciju, da bi očistili naše šume od ostataka jugoslovenske vojske, kako su oni sami govorila. Tu se u prvom redu mislilo na Dražu i njegove ljude. Ja sam Nemcima isticao ne-korisnost i čak štetnost te akcije, govoreći im da će za vreme okupacije biti uvek ljudi koji će odlaziti u šumu i bolje da tamo padnu pod uticaj jednog nacionalnog i trezvenog čoveka, nego li pod uticaj komunista. Nemci su te razloge primili i tako do te akcije nije došlo.

Ja sam stajao na stanovištu da Dražin cilj mora biti i naš cilj. Naš rad treba diskretno da koordiniramo a nikako da se sukobljava. Između Draže, odnosno njegovih ljudi, i mene bio je stalno kontakt. Trebalo je da dođe između nas do jednog sastanka u blizini Valjeva, ali do toga sastanka nije došlo, jer su komunisti bili presekli put. Sve je ovo takođe bilo pre obrazovanja Nedićeve vlade...« (Arhiv VII, Ča, k. 18, reg. br. 49/7).

8 Aleksandar Aca Aksentijević (1886— ), penzioner, bivši narodni poslanik, član četničkog CNK. Avgusta 1945. osuđen na 5 godina robije. Nakon dvadesetogodišnjeg mirovanja ponovo suđen zbog neprijateljskog rada protiv SFRJ.

9 Dragoljub Jovanović, pre rata generalni sekretar Narodne seljačke stranke.

10  Janković.

11  Vidi dok. br. 123, tel. »Od 505« od 30. juna 1942.

12 Vidi dok. br. 123, tel. »Od 506« od 1. jula 1942.

13  Radovan.

14  Neško.

15  Vojislav Voja Popović.

16  Milan Kalabić.

17  Odnosi se na Dražu Mihailovića.

18 Vidi dok. br. 123, nap. 21 i dok. br. 139. 19 Zaharije Ostojić.

20  Vidi dok. br. 123, tel. »Od Saše« od 4. jula 1942.

21  Vidi dok. br. 123, tel .»Od Valtera« od 5. jula 1942.

22  Đurišić.

23  Vučko Ignjatović.

24 Reč je o njegovom unapređenju u čin armijskog generala (vidi Prilog I, dok. br. 6, tel. br. 46).

25Dr Vojin. 26 Račić Dragoslav. 27 Odnosi se na Privremenu upravu istočne Bosne (vidi dok. br. 29).

28 Đragiša Vasić.

29 Dr Stevan Moljević.

30 Popović Milivoje, novinar.

31 Vasić Milorad, poručnik, četnički organizator u žičkom srezu.

32  Vidi dok. br. 123, tel. »Od Hermana« od 14. jula 1942.

33  Vlasnik fabrike štofova u Paraćinu.

34  Eugen.

35  Dragomir, poručnik, Mlavski korpus.

36 Gorski štab bosanskih četničkih odreda.

37 Vidi dok. br. 121 i 131.

38 Vidi dok. br. 123, tel. »Od Rodriga« od 17. jula 1942.

39  Isidor Isa Radovanović, učitelj, rezervni major, tada komandant Pećančevih rudničkih četničkih odreda.

40  Predrag, tada legalizovam kod Nemaca (vidi dok. br. 209).

41  Karel Karlo.

42 O radu Dragoslava Račića na Majevici, vidi dok. br. 139.

43  Izostavljeni tekst je isti kao i u prethodnom telegramu, br. 211.

44  Miloš.

45 Jovanović.

46  Vojislav Lukačević.

47  Ilija Trifunović Birčanin.

48 Blažo, major.

49 Pripadnici četničkog pokreta DM nazvanog po Ravnoj gori, prvom sedištu Štaba Draže Mihailovića.

50 Diris — direkcija za ishranu, organ Nedićeve vlade.

51 Hadson.

52 Karlo Karel Novak.

53 Tim izveštajem redakcija ne raspolaže.

54 Miroslav Trifunović, brigadni general.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument