ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 1

TELEGRAMI RAZMENJENI IZMEĐU JUGOSLOVENSKO--BRITANSKE MISIJE I CENTRA BRITANSKE UPRAVE ZA SPECIJALNE OPERACIJE U KAIRU OD KRAJA SEPTEMBRA DO 19. OKTOBRA 1941. GODINE1

Telegrami 1—52

21 i 22 septembra probili se kroz straže oko Petrovca. Straže na obali i okolnim ćuvicima. Stupili u vezu sa četnicima oko Petrovca.3 Ima ih oko 100. Po prvim obaveštenjima nema nijedan deo slobodne teritorije. Zbog toga otežan rad.

Od 13 jula do 9 avgusta oslobođeno 6 srezova: Bijelo Polje, Kolašin, Berane, Andrijevica, Danilovgrad i Savnik. Bili opsednuti Cetinje, Podgorica i Nikšić. Po 15 dana bili slobodni Petrovac i Vir Pazar. Ustanak organizovali đštabni kapetan Arso Jovanović i profesor Milovan Đilas.

Talijani pretrpeli oko 5—6000 gubitaka a Crnogorci oko 200—300. Posle fašisti vršili veliki teror. Javno streljano oko 400 ljudi i tajno oko 400. Internirali u Tiranu i Kavalu oko 15—18.000 ljudi od 18—60 ogdina. U Petrovcu i okolini streljan pretsednik opštine i 30—40 ljudi i vršeno silovanje žena.

Narod uveren u pobedu saveznika. Potrebno da neposredno oseti neku našu i savezničku akciju. Dobro bi bilo da jugoslovenski avioni bacaju letke za sprečavanje jake osovinske propagande i održavanje morala.

Od novca važe metalni dinari, markirani papirni dinari, lire i albanski novac.

Talijani vrše popis vune, kože i ostalog. Oskudica u hrani i odelu. Troše konzerve od 1941.

Dule Dimitrijević u Petrovcu stupili u vezu.

Talijani bili obavešteni o preduzimanju akcije za vezu sa Jugoslavijom. Zbog toga pojačane straže na obali pre desetak dana.

Telegram br. 114

U Crnoj Gori nema avijacije. U Skadru ima nekoliko bombardera Savoja i izviđača Poteza.

Protivavionska artiljerija: po 1 baterija u Podgorici i na Cetinju a 2 u Boki.

Reflektori: po 2 u Podgorici i Cetinju.

Sve crnogorske varoši noću su osvetljene.

Telegram br. 12

Položaj Radovča: 17 km severno od Podgorice, visina 900 m. koordinate N4, T8, dominiran brdima 200 m. Sa zapada otvoren. Na terenu biće svetlosni znak T a okolna brda označena vatrom. Ugovoreni znak daće se na avionski pozivni znak.

Put je slobodan a teren potpuno obezbeđen za sav traženi materijal.

Telegram 15

Herojski podvizi crnogorske gerile.

U Košćelama kod Cetinja odred od 70 gerilaca napao motorizovani bataljon. Neprijatelj uništen. Zaplenjeno 40 mitraljeza i sav materijal.

U Piperima kod Podgorice odred od 13 gerilaca uništio kaznenu ekspediciju od 70 fašista koji hteli da zapale selo.

U Sozini kod Virpazara odred profesora Iva Novakovica od 53 gerilca naterao na bekstvo alpski bataljon koji imao 43 mrtva i 150 ranjenih. Naši imali 16 ranjenih i 7 mrtvih među kojima i hrabri komandir profesor Novaković.5

Telegram 16

Crnogorski zarobljenici, među kojima starci, žene i deca čak od 5 meseci, žive u najvećoj bedi u logorima u Albaniji. Bolest pustoši, hrana mizerna, odeće nema, teški radovi. Postoji opasnost od umiranja u masama. Potrebno hitno pokušati pomoć preko Crvenog krsta.

Miljan Radonjić uhapšen. Potrebno poslati ime i bliže podatke o Buricu.

Telegram 17

Crnogorci ubili 17 špijuna. Između ostalih Đoka Kraljevića iz Ceklina, Gavra Lakića iz Bjelopavlića, Iliju Tomanovi-ća iz Ormnice, Vukosava Stankovića pretsednika moračke op-štine zloglasnog špijuna, Steva Protića koji je ubio vojvodu Luna. Ostali špijuni biće likvidirani. Objavite preko radia.

Telegram 18

3 i 5 dva gerilska napada na Stubici i Vjeterniku. Rezultat 6 uništenih kamiona, 2 motorcikla, 1 potpukovnik Ovre,6 6 mrtvih i 20 ranjenih fašista. Crnogorci bez gubitaka.

Telegram 19

Sedmoga oktobra gerilski napad na Jelinom Dubu.7 Rezultat 4 mrtva i 9 ranjenih ovrovaca. Uništeno 10 motorcikla. Naši bez gubitaka.

Od 27 septembra prekinut saobraćaj na pravcu Kolašin — Bijelo Polje. Skoro neće biti uspostavljen.

Tri Talijana priključili se gerilcima.

Telegram 20

Na Cetinje sprovedeni 2 oficira i 1 vojnik fašista zbog simpatija prema oslobodilačkoj borbi Crnogoraca.

Devetoga oktobra sukob između fašista i vojske u Pod-gorici. Vojska zatvorena u kasarne. Mesto se utvrđuje.

U Podgorici izvodi se obuka sa neobučenim vojnicima

Telegram 21

Herojstvu i otporu crnogorskog naroda nema ravna i pored žestokih represalija. Talijani im ne mogu ništa pa pokušavaju petokolonašku ofanzivu za razbijanje narodne borbe.

U tome igraju sramnu izdajničku ulogu Jovan Vujović član okupatorskog prekog suda, Tomica Čukić, Živko Anđe-lić, Radojica Orović, Dragiša Krgović, Ljubo Minić, Milovan Anđelić, Jovan Vuković, Đoko Račić.

Telegram 22

Potpukovnik Laban organizator okupatorske milicije. Bo-žović pretsednik Sekularske opštine i organizator ubistva majora Jankovića i Krdžića, Radojica Nikčević pljačkaš i zločinac, Tomo Poček, Milutin Tomić zvani Nikac od Rovina, Sta-noje Begović, Miloš Vučinić, Sćepan Lazović.

U vezi svih izveštaja razvij te jaču propagandu. London se sluša u varošima i svim seoskim opštinama.

Telegram 23

Radi hvatanja veze sa Mihajlovićem i Pavlovićem Risto8 i Hadson odlaze 13 oktobra za Srbiju. Radio i ostali ostaju ovde za sada.

Sigurno mesto za spuštanje potreba padobranom Radov-če 17 km. severno od Podgorice, koordinate N4, T8. Detalji dati u depeši broj 11 i 12. Dolina Zete pod Talijanima.

Javite dan dolaska aviona da bi vam poslali meteorološke podatke.

Telegram 24

Po dobivenim podacima u Srbiji, Bosni i Hercegovini, vode se veće borbe. Užički, Valjevski i Sabački okrug u rukama gerilaca a takođe i centralni deo Bosne sa Tuzlom, Do-bojem i Jajcem. U Beogradu se vode ulične borbe a priprema se napad na Kragujevac.

Potrebno pripremiti veće količine materijala jer će Crna Gora brzo biti oslobođena ako se uspe sa akcijom u Srbiji.

Telegram 25 16-X-941.

U Crnoj Gori sada akciju vode dobro organizovani komunisti. Oni hoće da okupe sve za borbu protiv okupatora. Nacionalni elementi drže se po strani i čekaju. Treba potstaći nacionaliste da se organizuju za borbu.

Telegram 26 16-X-941.

Za sada nemoguće primeniti glavni radio. To će biti eventualno po dolasku u Srbiju ako bude slobodnih mesta sa elektrikom.

Ovde proširena vest da su svi viši jugoslovenski oficiri Kraljevim ukazom razrešeni čina zbog slabog držanja u ratu. Odmah demantujte.

Telegram 27 17-X-941.

Juče stigao kurir iz Srbije i javlja da je oslobođena teritorija Sava, Drina od Bajine Bašte, Ivanjica, Čačak, Milano-vac, Umka. Ostali gradovi opkoljeni. Sve komunikacije prekinute. Nemci daju slab otpor i grupišu se prema Moravi za povlačenje iz Srbije i Grčke.

Telegram 28 17-X-941.

Oko 2000 Talijana stiglo u Višegrad. U Srbiji izvršena mobilizacija. Zarobljeno više stotina Nemaca i zaplenjeno ratnoga materijala. Nedostatak municije, mitraljeza, bacača, sanitetskog materijala.

Na Radovče hitno dostavite eksploziva za rušenje komunikacija da se spreči šiljanje talijanskih pojačanja u Srbiju.

Telegram 29 18-X-941.

U Crnoj Gori su talijanske divizije 14. korpusa Venecija, Mesina i Pusterija raspoređene samo po varošima. Za obilazak sela povremeno se šilju jača odeljenja samo danju. Štabovi u Cetinju, Podgorici i Beranima. Štab armije na Cetinju, komandant đeneral Silvijo Bonini.

Telegram 30 19-X-941.

20-og i nas dvojica sa glavnim radiom polazimo za Srbiju.9 Slušajte nas počev od 25 po planu za glavni radio ponavijamo glavni radio. Na Radovče ostaje akomulatorski radio ponavljam akomulatorski radio, za unutrašnju vezu sa nama. Radi sigurnosti neka Malta sluša svakog dana od 19 do 19,35h GMT do uspostavljanja sigurne veze sa Kairom.

Telegram 31 19-X-941.

Za bacanje padobranom materijala na Radovče sve pripremljeno po planu za 20, 21, 22, 25, 26 i 27 oktobar.

Neka avion nadleti jednu od vatri dva puta pravcem istok, zapad a potom da znak slova »R« ponavljam slova »R«, onda će dobiti sa zemlje znak slova »R« i tu baciti eksploziv i ostalo.

Broj 1 Vaš broj jedan primljen. Radi sigurnijeg i lakšeg prijema davati znakove malo sporije i mirnije. Netreba se bojati neprijateljskog prisluškivanja.

Broj 2 Povjerljiva osoba stigla iz Beograda i javlja da je pukovnik Mihailović ponavljam Mihailović tako zvani vođa Srpske gerilske bande preneo svoj glavni štab i čete iz Rudnika u Bosnu, vi trebate ako moguće da dođete u vezu sa Mi-hajlovićem pošto mi i Jugosloveni želimo da ga svim našim silama u granici i van poznatog plana podupiremo. Mihajlovic verovatno poseduje radio, možete li dobiti pojedinosti radi izravne veze i uspostaviti između njega i vas. Mi vam srdačno čestitamo. Vaše telegrame od broja 3 do-8 primili. Telegram br. 3 nije jasan molimo ponovno poslati tri. Molimo ponovno poslati telegram koji počinje. Položaj Radovče. Četiri telegrama primili oktobra 8 označeni br. 9, 10, 11 i 12. Molimo da bi broj na početku svakog telegrama stavili.

Broj 4 oktobar deseti.10 Spoj ustanovljen. Sprske sile pod pukovnikom Mihajlovićem i pukovnikom Pavlovićem11 opetujem Pavlovićem. Ove sile će posle zauzeća zemlje između Sarajeva i Ivanjice, Valjevo je zaokruženo i Srbi maršuju prema Kragujevcu i Kraljevu. Pukovnik Pavlović je bio 9 oktobra u Požegi veli da se njegov glavni stan nalazi u Suvo-boru. Njegov spoj nije siguran i bilo mu je naloženo ako dobijete vezu od nekoga sa sigurnim tajnim pismom čija bi propusna riječ bila »Katenaraud« opetujem »Katenaraud«. Pokušajte se staviti čim prije u vezu sa pukovnikom Pavlovićem i aranžirajte LMT šifru. Telegrafirajte koji broj i WT plan vremena kao prije.

Broj 5. od 11 oktobra, »urg«.

Možete li nam predložiti sigurno mesto kuda bi mogli spustiti ratnu opremu parazitom. Mi predlažemo Zetu ponavljamo Zetu dolinu ali vi morate navesti tačno mesto Fin.

Broj 6. stap. Oktobar dvanajesti. Mi i Jugoslovenska vlada predlažemo vam sledeći plan, ako se vi stim slažete. Odmah manje sabotaže ograničiti na železnice i lokomotive izvršiti bez upotrebe eksploziva kao i bez protivmjere na mješta-ne. Daljni plan bi bio sve pripreme za zajedničko delovanje ustanka za jedan kasniji datum. Netreba ništa da činite bez naših tačnih naređenja. Molimo da uputite na Mihailovića.

Broj 7. oktobra 12.

Radite li vi sada na planu glavnog radia. Kairo nije još ništa od vas čuo. Rekognoscirajte obalu sa namjerom na daljnje mogućnosti pristajanja samo nastojte molimo izvestiti nas o jednom mogućem mestu za morsko pristajanje kao i na izglede. Vazda pamtiti da je neprijatelj svoje čete na obali pojačao. U zajedničkom delovanju sa Mihailovićem možete nam predložiti jedno pristanište za avione po mogućnosti u blizini obale, molimo šaljite pojedinosti.

Broj 8. oktobar dvanajesti.

Ko vodi Crnogorsku gerila vojsku. U potpunom zajedničkom delovanju sa Jugoslovenskom vladom mi pripravni smo vođu gerile podupirati i potrebe čim prije dobaviti. Za vašu ličnu oibavijet mi nismo voljni da podupiremo jednog vođu gerile koji nema privolu Jugoslovenske vlade. Sve vesti koje jedan vođa u protu smisli (nejasno) nisu ispravni.12

Broj 9. oktobra 12. Mi smo vrlo zadovoljni da ste se sastali sa Dulom Dimitrijevićem i nadamo se da će vam sa izvedbom naših planova biti od pomoći. Dali je Mihajlović primio milion dinara koje smo mu poslali putem Beograda.

Broj 10. oktobar 15. Vaš broj deset. Mi nastojimo stvar udesiti te ćemo još u najskorije vreme izvestiti. Radi sigurnosti ograničite vaše vijesti od prilike samo jednu dnevno od pedeset grupa Fin.

Broj 11. oktobar sedamnaesti. Vaš broj 12 nemožemo pročitati šaljite ponovo. Sve vaše depeše do uključivo broj dvadeset četiri primili i razumjeli.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 2/2 (VK-Y-700).

2  Prepričain tekst tih telegrama poslat je kao »Prilog V« uz pomoćni memoar koji je predsedništvo izbegličke jugoslovenske vlade 11. oktobra 1941. uputilo britanskoj vladi (vidi dok. br. 8).

3  U blizini Petrovca na Moru (,u rukavcu Rijeka, kod sela Krsca) 20/21. septembra 1941. iz podmornice »Triumf« (Triumph) iskrcala se jugoslovensko-britanska misija (konspirativni naziv »Bulzaj« — Bullseve) koju su sačinjavali D. T. Hadson (Duane Tyreil Hudson), britanski kapetan (poznat i kao Bil Hadson), Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović, ge-neralštabni vazduhoplovni majori, i Veljko Dragićević, vazduhoplovni narednik, radio-telegrafista. Po iskrcavanju misiju su prihvatile partizanske jedinice i dopratile do Glavnog štaba Crne Gore, Bake i Sandžaka (Zbornik NOR-a, tom II, knj. 2, dok. br. 103, nap. 10). Misiju je uputio Centar britanske Uprave za specijalne operacije (Special Operations Exesutive — dalje: SOE) iz Kaira. Opširnije, vidi F. W. Dikin (Deakin), Bojovna planina, Nalit, Beograd 1973, str. 153—156.

4 U svesci u kojoj su pisani telegrami, između telegrama br. 1—5 i br. 11 nalazi se jedan neispisan list, a između tel. br. 12 i 15 pola lista (verovatno radi naknadnog unošenja teksta telegrama br. 6—10, 13 i 14 koji nedostaju).

5  Ivo Novaković, komandant Gluhodolsko-spičanskog odreda.

6  OVRA — skraćenica od "Opera vigilanza Ripresiane Antifasoista" italijanska služba za nadzor i suzbijanje antifašista.

7  Na karti 1:100.000: Elan Dub.

8 Zaharije Ostojić. 820

9 Reč je o majoru Mirku Lalatoviću i naredniku Veljku Dragi-ćeviću. Po dolasku u Užice, Lalatović je otišao u Štab Draže Mihailovića, dok je Dragićević ostao u VŠ NOPOJ (poginuo je 25. maja 1944. prilikom nemačkog desanta na Drvar kao major i šef Odseka za vezu VS).

10 Nedostaje telegram br. 3.

11  Dragoslav, potpukovnik.

12 Tako u originalu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument