ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 75

IZVEŠTAJ ŠTABA VOJNOČETNIČKIH ODREDA ZA SREZ NEVESINJSKI OD 28. APRILA 1942. ČETNIČKOM PREDSTAVNIKU PRI KOMANDI 2. ITALIJANSKE ARMIJE O VOJNO-POLITIČKOJ SITUACIJI NA PODRUČJU SREZA1

ŠTAB VOJNOČETNIČKIH ODR. ZA SREZ NEVESINJSKI

BR. 35

DNE 28/IV 1942 god.

POLOŽAJ

Dragi Radmilo!2

Da vam javim o prilikama danas u Nevesinju. Italijani vrše akciju desnom stranom rijeke Zalomke t.j. preko Koleška, Slivalja, Dubljevića, Jugovića i Fojnice. Sela, odakle nije davan otpor pošteđena su. Sela, iz kojih je davan otpor popaljena su.3

Narod dolazi svaki dan i javlja se četničkoj organizaciji. Izbježaju iz njihovih redova i javljaju se nama. Imamo danas oko 700 ljudi. Oružje imamo vrlo malo. Još nemamo punih 200 pušaka, a imamo 4 puško-mitraljeza. Sa municijom ne stojimo dobro. Svaki dana vršimo pokrete u manje opasnija mjesta. Rezultati su zadovoljavajući u onim mjestima kuda se mi možemo kretati. Razumije se da se mi ne možemo kretati u ona mjesta, gdje su njihove snage kud i kamo jače od naših sve dotle dok se potpuno ne spremimo i ne naoružamo. Radi toga hitno poradite kod generala Luzijana4 i uputite nam oružje i municiju. On je nama obećao 200 pušaka, 6 mitraljeza i 2 bacača mina te 20.000 komada metaka. Još od toga nije ništa dato.

Poradite na tome da se oružje još sjutra ako ne danas donese u Nevesinje tako da se ne bi gubilo dragocjeno vrijeme. Partizani vide šta im se događa i nemilosrdno kažnjavaju naša sela u njihovoj zoni. Ubijaju ljude, žene pa i djecu. Pljačkaju sav imetak. Ono što ne ubiju od familija to nagone da bježe u Nevesinje sa izgovorom: »Idite Talijanima da vas oni hrane-«.

Italijani nam davaju hranu redovno kao i njihovim vojnicima. Hljeb davaju oni sami gotov a drugo mi kuvamo.

Molimo vas da ne oklijevate nego odmah stupite energično na posao, pošto je akcija kako se vidi iz prednje izloženog hitne prirode. Potrebno je da dođe ovamo Jevđević i general Luzijani da se o svemu uvjere na licu mjesta.

Nevesinje, 28/4. 1942. g.

BRATSKI VAS POZDRAVLJAMO,

Jovan Draganić

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k 232, reg. br. 5/14 (BH-X-367).

2  Grđić.

3  Reč je o zajedničkoj akciji četnika i delova italijanske divizije »Taurinenze«. Opširnije vidi, Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 4, dok. br. 109, 119, 129, 132 i 133.

4  Alesandro Luzana (Alessandro Lusana).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument