Zbirka dokumenata nemačke Armijske grupe F (Heeresgruppe F), T311 roll 195 iz fonda National Archive Washington- slike stranica dokumenata (.jpg)
BIBLIOTEKA

Zbirka ima 1125 stranica-frejmova mikrofilma T311, rolna 195. Klikom na broj u tabeli, učitava se stranica sa odabranim rednim brojem
str. 1 str. 2 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str. 21
str. 22 str. 23 str. 24 str. 25 str. 26 str. 27 str. 28 str. 29 str. 30 str. 31 str. 32 str. 33 str. 34 str. 35 str. 36 str. 37 str. 38 str. 39 str. 40 str. 41 str. 42
str. 43 str. 44 str. 45 str. 46 str. 47 str. 48 str. 49 str. 50 str. 51 str. 52 str. 53 str. 54 str. 55 str. 56 str. 57 str. 58 str. 59 str. 60 str. 61 str. 62 str. 63
str. 64 str. 65 str. 66 str. 67 str. 68 str. 69 str. 70 str. 71 str. 72 str. 73 str. 74 str. 75 str. 76 str. 77 str. 78 str. 79 str. 80 str. 81 str. 82 str. 83 str. 84
str. 85 str. 86 str. 87 str. 88 str. 89 str. 90 str. 91 str. 92 str. 93 str. 94 str. 95 str. 96 str. 97 str. 98 str. 99 str. 100 str. 101 str. 102 str. 103 str. 104 str. 105
str. 106 str. 107 str. 108 str. 109 str. 110 str. 111 str. 112 str. 113 str. 114 str. 115 str. 116 str. 117 str. 118 str. 119 str. 120 str. 121 str. 122 str. 123 str. 124 str. 125 str. 126
str. 127 str. 128 str. 129 str. 130 str. 131 str. 132 str. 133 str. 134 str. 135 str. 136 str. 137 str. 138 str. 139 str. 140 str. 141 str. 142 str. 143 str. 144 str. 145 str. 146 str. 147
str. 148 str. 149 str. 150 str. 151 str. 152 str. 153 str. 154 str. 155 str. 156 str. 157 str. 158 str. 159 str. 160 str. 161 str. 162 str. 163 str. 164 str. 165 str. 166 str. 167 str. 168
str. 169 str. 170 str. 171 str. 172 str. 173 str. 174 str. 175 str. 176 str. 177 str. 178 str. 179 str. 180 str. 181 str. 182 str. 183 str. 184 str. 185 str. 186 str. 187 str. 188 str. 189
str. 190 str. 191 str. 192 str. 193 str. 194 str. 195 str. 196 str. 197 str. 198 str. 199 str. 200 str. 201 str. 202 str. 203 str. 204 str. 205 str. 206 str. 207 str. 208 str. 209 str. 210
str. 211 str. 212 str. 213 str. 214 str. 215 str. 216 str. 217 str. 218 str. 219 str. 220 str. 221 str. 222 str. 223 str. 224 str. 225 str. 226 str. 227 str. 228 str. 229 str. 230 str. 231
str. 232 str. 233 str. 234 str. 235 str. 236 str. 237 str. 238 str. 239 str. 240 str. 241 str. 242 str. 243 str. 244 str. 245 str. 246 str. 247 str. 248 str. 249 str. 250 str. 251 str. 252
str. 253 str. 254 str. 255 str. 256 str. 257 str. 258 str. 259 str. 260 str. 261 str. 262 str. 263 str. 264 str. 265 str. 266 str. 267 str. 268 str. 269 str. 270 str. 271 str. 272 str. 273
str. 274 str. 275 str. 276 str. 277 str. 278 str. 279 str. 280 str. 281 str. 282 str. 283 str. 284 str. 285 str. 286 str. 287 str. 288 str. 289 str. 290 str. 291 str. 292 str. 293 str. 294
str. 295 str. 296 str. 297 str. 298 str. 299 str. 300 str. 301 str. 302 str. 303 str. 304 str. 305 str. 306 str. 307 str. 308 str. 309 str. 310 str. 311 str. 312 str. 313 str. 314 str. 315
str. 316 str. 317 str. 318 str. 319 str. 320 str. 321 str. 322 str. 323 str. 324 str. 325 str. 326 str. 327 str. 328 str. 329 str. 330 str. 331 str. 332 str. 333 str. 334 str. 335 str. 336
str. 337 str. 338 str. 339 str. 340 str. 341 str. 342 str. 343 str. 344 str. 345 str. 346 str. 347 str. 348 str. 349 str. 350 str. 351 str. 352 str. 353 str. 354 str. 355 str. 356 str. 357
str. 358 str. 359 str. 360 str. 361 str. 362 str. 363 str. 364 str. 365 str. 366 str. 367 str. 368 str. 369 str. 370 str. 371 str. 372 str. 373 str. 374 str. 375 str. 376 str. 377 str. 378
str. 379 str. 380 str. 381 str. 382 str. 383 str. 384 str. 385 str. 386 str. 387 str. 388 str. 389 str. 390 str. 391 str. 392 str. 393 str. 394 str. 395 str. 396 str. 397 str. 398 str. 399
str. 400 str. 401 str. 402 str. 403 str. 404 str. 405 str. 406 str. 407 str. 408 str. 409 str. 410 str. 411 str. 412 str. 413 str. 414 str. 415 str. 416 str. 417 str. 418 str. 419 str. 420
str. 421 str. 422 str. 423 str. 424 str. 425 str. 426 str. 427 str. 428 str. 429 str. 430 str. 431 str. 432 str. 433 str. 434 str. 435 str. 436 str. 437 str. 438 str. 439 str. 440 str. 441
str. 442 str. 443 str. 444 str. 445 str. 446 str. 447 str. 448 str. 449 str. 450 str. 451 str. 452 str. 453 str. 454 str. 455 str. 456 str. 457 str. 458 str. 459 str. 460 str. 461 str. 462
str. 463 str. 464 str. 465 str. 466 str. 467 str. 468 str. 469 str. 470 str. 471 str. 472 str. 473 str. 474 str. 475 str. 476 str. 477 str. 478 str. 479 str. 480 str. 481 str. 482 str. 483
str. 484 str. 485 str. 486 str. 487 str. 488 str. 489 str. 490 str. 491 str. 492 str. 493 str. 494 str. 495 str. 496 str. 497 str. 498 str. 499 str. 500 str. 501 str. 502 str. 503 str. 504
str. 505 str. 506 str. 507 str. 508 str. 509 str. 510 str. 511 str. 512 str. 513 str. 514 str. 515 str. 516 str. 517 str. 518 str. 519 str. 520 str. 521 str. 522 str. 523 str. 524 str. 525
str. 526 str. 527 str. 528 str. 529 str. 530 str. 531 str. 532 str. 533 str. 534 str. 535 str. 536 str. 537 str. 538 str. 539 str. 540 str. 541 str. 542 str. 543 str. 544 str. 545 str. 546
str. 547 str. 548 str. 549 str. 550 str. 551 str. 552 str. 553 str. 554 str. 555 str. 556 str. 557 str. 558 str. 559 str. 560 str. 561 str. 562 str. 563 str. 564 str. 565 str. 566 str. 567
str. 568 str. 569 str. 570 str. 571 str. 572 str. 573 str. 574 str. 575 str. 576 str. 577 str. 578 str. 579 str. 580 str. 581 str. 582 str. 583 str. 584 str. 585 str. 586 str. 587 str. 588
str. 589 str. 590 str. 591 str. 592 str. 593 str. 594 str. 595 str. 596 str. 597 str. 598 str. 599 str. 600 str. 601 str. 602 str. 603 str. 604 str. 605 str. 606 str. 607 str. 608 str. 609
str. 610 str. 611 str. 612 str. 613 str. 614 str. 615 str. 616 str. 617 str. 618 str. 619 str. 620 str. 621 str. 622 str. 623 str. 624 str. 625 str. 626 str. 627 str. 628 str. 629 str. 630
str. 631 str. 632 str. 633 str. 634 str. 635 str. 636 str. 637 str. 638 str. 639 str. 640 str. 641 str. 642 str. 643 str. 644 str. 645 str. 646 str. 647 str. 648 str. 649 str. 650 str. 651
str. 652 str. 653 str. 654 str. 655 str. 656 str. 657 str. 658 str. 659 str. 660 str. 661 str. 662 str. 663 str. 664 str. 665 str. 666 str. 667 str. 668 str. 669 str. 670 str. 671 str. 672
str. 673 str. 674 str. 675 str. 676 str. 677 str. 678 str. 679 str. 680 str. 681 str. 682 str. 683 str. 684 str. 685 str. 686 str. 687 str. 688 str. 689 str. 690 str. 691 str. 692 str. 693
str. 694 str. 695 str. 696 str. 697 str. 698 str. 699 str. 700 str. 701 str. 702 str. 703 str. 704 str. 705 str. 706 str. 707 str. 708 str. 709 str. 710 str. 711 str. 712 str. 713 str. 714
str. 715 str. 716 str. 717 str. 718 str. 719 str. 720 str. 721 str. 722 str. 723 str. 724 str. 725 str. 726 str. 727 str. 728 str. 729 str. 730 str. 731 str. 732 str. 733 str. 734 str. 735
str. 736 str. 737 str. 738 str. 739 str. 740 str. 741 str. 742 str. 743 str. 744 str. 745 str. 746 str. 747 str. 748 str. 749 str. 750 str. 751 str. 752 str. 753 str. 754 str. 755 str. 756
str. 757 str. 758 str. 759 str. 760 str. 761 str. 762 str. 763 str. 764 str. 765 str. 766 str. 767 str. 768 str. 769 str. 770 str. 771 str. 772 str. 773 str. 774 str. 775 str. 776 str. 777
str. 778 str. 779 str. 780 str. 781 str. 782 str. 783 str. 784 str. 785 str. 786 str. 787 str. 788 str. 789 str. 790 str. 791 str. 792 str. 793 str. 794 str. 795 str. 796 str. 797 str. 798
str. 799 str. 800 str. 801 str. 802 str. 803 str. 804 str. 805 str. 806 str. 807 str. 808 str. 809 str. 810 str. 811 str. 812 str. 813 str. 814 str. 815 str. 816 str. 817 str. 818 str. 819
str. 820 str. 821 str. 822 str. 823 str. 824 str. 825 str. 826 str. 827 str. 828 str. 829 str. 830 str. 831 str. 832 str. 833 str. 834 str. 835 str. 836 str. 837 str. 838 str. 839 str. 840
str. 841 str. 842 str. 843 str. 844 str. 845 str. 846 str. 847 str. 848 str. 849 str. 850 str. 851 str. 852 str. 853 str. 854 str. 855 str. 856 str. 857 str. 858 str. 859 str. 860 str. 861
str. 862 str. 863 str. 864 str. 865 str. 866 str. 867 str. 868 str. 869 str. 870 str. 871 str. 872 str. 873 str. 874 str. 875 str. 876 str. 877 str. 878 str. 879 str. 880 str. 881 str. 882
str. 883 str. 884 str. 885 str. 886 str. 887 str. 888 str. 889 str. 890 str. 891 str. 892 str. 893 str. 894 str. 895 str. 896 str. 897 str. 898 str. 899 str. 900 str. 901 str. 902 str. 903
str. 904 str. 905 str. 906 str. 907 str. 908 str. 909 str. 910 str. 911 str. 912 str. 913 str. 914 str. 915 str. 916 str. 917 str. 918 str. 919 str. 920 str. 921 str. 922 str. 923 str. 924
str. 925 str. 926 str. 927 str. 928 str. 929 str. 930 str. 931 str. 932 str. 933 str. 934 str. 935 str. 936 str. 937 str. 938 str. 939 str. 940 str. 941 str. 942 str. 943 str. 944 str. 945
str. 946 str. 947 str. 948 str. 949 str. 950 str. 951 str. 952 str. 953 str. 954 str. 955 str. 956 str. 957 str. 958 str. 959 str. 960 str. 961 str. 962 str. 963 str. 964 str. 965 str. 966
str. 967 str. 968 str. 969 str. 970 str. 971 str. 972 str. 973 str. 974 str. 975 str. 976 str. 977 str. 978 str. 979 str. 980 str. 981 str. 982 str. 983 str. 984 str. 985 str. 986 str. 987
str. 988 str. 989 str. 990 str. 991 str. 992 str. 993 str. 994 str. 995 str. 996 str. 997 str. 998 str. 999 str. 1000 str. 1001 str. 1002 str. 1003 str. 1004 str. 1005 str. 1006 str. 1007 str. 1008
str. 1009 str. 1010 str. 1011 str. 1012 str. 1013 str. 1014 str. 1015 str. 1016 str. 1017 str. 1018 str. 1019 str. 1020 str. 1021 str. 1022 str. 1023 str. 1024 str. 1025 str. 1026 str. 1027 str. 1028 str. 1029
str. 1030 str. 1031 str. 1032 str. 1033 str. 1034 str. 1035 str. 1036 str. 1037 str. 1038 str. 1039 str. 1040 str. 1041 str. 1042 str. 1043 str. 1044 str. 1045 str. 1046 str. 1047 str. 1048 str. 1049 str. 1050
str. 1051 str. 1052 str. 1053 str. 1054 str. 1055 str. 1056 str. 1057 str. 1058 str. 1059 str. 1060 str. 1061 str. 1062 str. 1063 str. 1064 str. 1065 str. 1066 str. 1067 str. 1068 str. 1069 str. 1070 str. 1071
str. 1072 str. 1073 str. 1074 str. 1075 str. 1076 str. 1077 str. 1078 str. 1079 str. 1080 str. 1081 str. 1082 str. 1083 str. 1084 str. 1085 str. 1086 str. 1087 str. 1088 str. 1089 str. 1090 str. 1091 str. 1092
str. 1093 str. 1094 str. 1095 str. 1096 str. 1097 str. 1098 str. 1099 str. 1100 str. 1101 str. 1102 str. 1103 str. 1104 str. 1105 str. 1106 str. 1107 str. 1108 str. 1109 str. 1110 str. 1111 str. 1112 str. 1113
str. 1114 str. 1115 str. 1116 str. 1117 str. 1118 str. 1119 str. 1120 str. 1121 str. 1122 str. 1123 str. 1124 str. 1125                  

SADRŽAJ
opisstranica
66135/14, Anlageband 12 zum Kriegstagebuch Nr.3 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 1. - 14.12. 1944.8
66135/15, Anlageband 13 zum Kriegstagebuch Nr.3 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 16. - 31.12. 1944.231
66135/16, IIa-Beitrage zum Kriegstagebuch Nr.3 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 1.7. - 31.12. 1944.466
66137, Tätigkeitsberichte der Gruppe Ic/AO zum Kriegstagebuch Nr.3 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 1.7. - 31.12. 1944.627
66139, Anlagen Chefsachen in Nachgang zum Kriegstagebuch Nr.1 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 23. - 30.12. 1943.820
66140, Ia Chefsachen in Nachgang zum Kriegstagebuch Nr.2 Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 3.4. - 21.6. 1944.829
66141, Anlageband Ia Chefsachen in Nachgang zum Kriegstagebuch Ob. Südost O. Kdo. H.Gr.F, 19.9. 1943. - 5.12.1944.839
66143, Unterlagen zum Vortrag beim Führer des gen. Feldm. Freih. von Weichs 22.8.1944, 1.6. - 31.10. 1944.Ob. Südost B IIa - Organisation 11.3. - 21.7. 1943.957
75139/1, Tätigkeitsberichte der Abt. IIa/IIb 1.7. - 31.12. 1944.1003
BIBLIOTEKA