ISTORIJSKI ATLAS OSLOBODILAČKOG RATA NARODA JUGOSLAVIJE
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka




strana 9

Izdanje Vojnoistorijskog instituta JNA
Crtano i reprodukovano u Geografskom institutu JNA 1952
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka