Pavle Jakšić: NAD USPOMENAMA – knjiga 1.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj *   
* * *
        Predgovor Vladimira Dedijera5
        Uvod19
PRVI DEO
Petrova gora – Legenda »Soldatenlanda« – soldačke zemlje33
Ćeraju nas na našu Srbiju!37
Pet na tur40
Glina – kolevka hrvatske himne »Lijepa naša…«43
Samo do zalaska sunca49
Ostvarena pretnja advokatu Puku -- budućem zloglasnom ustaškom ministru51
Rasistički vazalni frankovluk – suprotnost nacionalnoj ideologiji – ilirizmu52
DRUGI DEO
Dvorski stipendista55
O atmosferi u beogradskim studentskim krugovima58
Komunističko-ustaški »sporazum«63
Srbi–komunisti u kominternovskom svetlu65
Kominternovski sindrom67
Skretanje u antifašističke tokove72
Slučajan kontakt s masonima75
Prvo vojno obrazovanje77
Trajna povezanost sa selom79
Fašizam plavi Evropu80
Susret sa Staljinovim egzekutorom Pavlom Bastajićem81
U kraljevačkoj »samoupravnoj« gimnaziji82
Na pragu velike nauke84
Pour qui, pourquoi?85
Razmišljanja o suštini života i sveta88
U francuskom debaklu – izbeglištvu90
Pariz pod kukastim krstom92
Intelektualci i rat94
TREĆI DEO
Profesor koji ne bi smeo vaspitavati omladinu97
Čekaj, pozvaćemo te – suze za Jugoslavijom99
Smutno vreme u antifašističkim redovima103
Radost u Hrvatskoj – zadah smrti u Beogradu106
Klonite se tuđinske vojske108
Staljinove greške ispravlja narod110
Mi smo vojska Komunističke partije112
Prvi partizanski logor na Goču115
Novi tip članova Komunističke partije Jugoslavije117
Stvaranje Kraljevačkog partizanskog odreda – kvalitativno nova vojna organizacija119
Objektivni uslovi i gerilsko (partizansko) iskustvo124
Istorijska odluka. Ideološke, političke i vojnotehničke postavke i direktive130
Komunistička partija Jugoslavije – inspirator, narod – realizator140
Neke osobenosti situacije u Srbiji 1941. godine143
ČETVRTI DEO
Prvi koraci na ratničkom partizanskom putu147
Hende hoh!151
Otvoreni srpsko-nemački rat153
Partizansko-četnička borbena saradnja na kraljevačkom frontu155
Nerealna odluka za napad na nemačku tvrđavu – Kraljevo158
Razmišljanja u istorijskoj Žiči160
Neuspeli napadi na Kraljevo162
Nemačko i britansko antisrpstvo164
Pitaće narod i kralja169
Ne želim da budem »beli general«172
Sudbonosni poraz četnika173
Celo Pomoravlje noćas je čekalo175
Vaši su putevi daleki176
»Moja na partizane neće!«177
Deo snaga orijentisati u Sandžak178
Davni nagoveštaji kosovskog separatizma181
Gubitak »Užičke republike«184
Velika kriza187
Sudbonosni sukobi oko taktike partizanske ustaničke vojske189
Streljati za primer195
Narodni partizanski rat ili gradska gerila?198
PETI DEO
Na dan rođenja JNA205
Borbeno novorođenče210
U istočnobosanskom ratnom vrtlogu215
Ni četnici, ni partizani – Dobrovoljačka vojska219
Samo borbene pesme!224
Izvrći kazane!225
Naučna podloga komunističkog opredeljenja226
U odbrani »Fočanske republike«228
Prvi put na Sutjesci230
Spas očekujemo od proleterske brigade popa Perišića231
Napad golorukih žena234
Precenjeno iskustvo »Španaca«236
Ajde naprijed, Kominterna!241
Uloga CK KPJ i VŠ u radikalističkim skretanjima244
Oslobađanje partizanske bolnice u Zvijerini248
Prvi put na sada legendarnoj Zelengori249
Prisutnost partijsko-političkog, proleterskog i vojnostručnog nacionalnooslobodilačkog faktora251
Nove brigade258
Samo koprive259
Na Treskavici i Bjelašnici261
Na pruzi Sarajevo–Konjic263
Od Prozora napraviti – »vrata«266
Bugojno i Kupres – neosvojive tvrđave269
Kritika zbog bacanja bombi u Livnu274
Uzmite i naše sinove!279
Mlinište – centar važnih zbivanja282
Za Hebranga dati sve284
»On zna da procijeni situaciju!«288
Stvaranje »Bihaćke republike«289
ŠESTI DEO
U rodnom kraju293
Jes’ ti pismena, seko?299
Zašto Prvi hrvatski korpus?300
Protiv birokratskih kontrarevolucionara – izdajnika ideala narodnooslobodilačkog pokreta305
Na vratima Zagreba307
Prve protivtenkovske puške u rukama jugoslovenskih partizana311
Nagoveštaji anglo-američkog desanta na Balkan313
Subjektivistička identifikacija ustaštva i četništva315
Vojnopolitička situacija na jugoslovenskom ratištu, u prvoj polovini 1943. godine318
SEDMI DEO
Pohod na zvanično nepostojeću Jugoslaviju – operacije »Vajs-1«, »Vajs-2«, »Vajs-3« – »Švarc«321
Uzlazne i silazne vojnotehničke transformacije322
Početak operacije »Vajs-1«324
Za Baniju sudbonosna slučajnost!327
Suspendovanje Glavnog štaba Hrvatske i Štaba Prvog hrvatskog korpusa329
O prikrivenom frakcijsko-nacionalnom grupašenju u partijsko-političkom vrhu334
U Operativnoj grupi divizija Vrhovnog štaba338
Nerealna i protivrečna naređenja Vrhovnog štaba341
Sudbonosno kašnjenje Krajišnika344
U bici na Neretvi345
Ni koraka nazad, Banijo!346
Jedinstven podvig348
Iz pogrešne ocene rada Sedme banijske divizije u pogrešni izbor pravca protivudara grupe divizija352
Nehumano vređanje Banije354
Partizansko-nemački pregovori, marta 1943. godine360
Neretva–Prenj–Kalinovik374
Novo povrtanje Operativne grupe divizija na sever376
Pokret iz Sandžaka na Taru, Pivu i Sutjesku377
Neke antilegendarne činjenice i kritičke primedbe379
Na Sutjesci389
Na Lučkim Kolibama395
Legende i kultovi kao osnova življenja i harizmatskog despotizma400
Legenda »najhumanije bitke« – »bitke za ranjenike«403
Legenda o »obmanjivanju Nemaca«413
Napad na »londonsku vojsku«416
Legendarni harizmatski filmski superspektakli419
Povreda duha i suštine partizanskog vida ratovanja423
Bitke na Neretvi i Sutjesci u svetskoistorijskoj perspektivi431
Jugoslavija je bila osuđena na smrt438
Mitološko i harizmatsko ili istorijsko materijalističko tumačenje istorije?442
Ostavi mi bar jednu kravu, tako ti boga!446
Saslušanja zbog »nediscipline« i »svojeglavosti«448
Harizmatsko falsifikovanje istorije451
OSMI DEO
Nešto o partizanskom kriptografskom sistemu459
Nešto o strogim kritikama, drugarskim šalama, ljudskim slabostima460
Prve političko-diplomatske misije462
Tito: »Neka se čuvaju da im ja ne dođem!«466
Na opustošenoj Baniji468
Neuspeli napadi na Ogulin i Gospić469
Varničenje antišizmatizma i kominternovskog antijugoslovenstva i »socijalističkog« nacionalizma473
Napad na Cazin i Glinu483
U ličko-primorskom Jedanaestom korpusu488
Suprotstavljanje liniji NOP-a490
U Glavnom štabu Hrvatske491
Randolf Čerčil – sin i apostolski protonotar Svetozar Ritig, među nama – partizanima493
O atmosferi u socijalističkoj Hrvatskoj u nastajanju498
Vojnostručne instrukcije i obuka štabova500
Prvi »tost« – zdravica504
Nepotrebno izgladnjavanje oslobodilačke vojske505
Nacionalistički jezički unitarizam507
Začetak birokratsko-skorojevićke raskalašnosti508
Partizansko-građanska politička kuhinja509
Topusko – centar krupnih događaja512
Politika koja komuniste od 1937. tera u četnike 1944. godine518
Neki čudan mir i vojnopolitičko delovanje524
Odjek »Drvara«525
Opasno suprotstavljanje zahtevima CK KPH527
Neosnovanost sumnje u vlastito delo – NOR529
Neostvareni plan anglo-američkog desanta u Istri535
O slovenačkom »samooslobođenju«, kao elementu secesionizma536
Demarš Čerčila–sina540
Protiv vazalne psihologije545
Haubice iz kafane razaraju virovitički dvorac546
Parada u Mostaru i začetak harizmatske mitologije550
DEVETI DEO
Pripreme za Trst555
Ponovo pred Bihaćem!562
Dalmatinci oslobađaju namučenu Liku564
Tršćanska operacija565
Tršćanska kriza i dramatika569
Diplomatsko-politička trvenja sa saveznicima571
Opasnosti komandantske prenapregnutosti i kapitulacija 97. nemačkog korpusa578
O zarobljavanju generala Lera580
Budak se kukavički uvija i nudi »usluge«, a Drapšin pedagoški meditira582
»Ratni zločinac« koji je »likvidirao cvet hrvatske inteligencije«584
Kačamak u Belom dvoru i zakopano zlato585
Vojnoistorijski značaj jugoslovenskog nacionalnooslobodilačkog i revolucionarnog rata 1941–1945.587
        Registar ličnih imena593
        Registar geografskih imena604
BIBLIOTEKA