Lado Ambrožič - Novljan: Petnajsta divizija
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-600): znaci.net
Uvodna beseda5
PRVI DEL ? USTANOVNO OBDOBJE7
1. poglavje ? USTANOVITEV7
Razlogi za ustanovitev divizij7
Ustanavljanje12
2. poglavje ? KRSTNI OPERACIJI21
Žužemberk21
Sela pri Šumberku36
Rušenje dolenskih komunikacij40
3. poglavje ? PODOBA DIVIZIJE OB KAPITULACIJI ITALIJE53
DRUGI DEL ? TRI OPERACIJE57
4. poglavje ? KAKO UKROTITI PORAŽENCA?57
Kapitulacija57
Razoroževanje63
Burna rast 15. divizije74
5. poglavje ? DIVIZIJA OGROŽA ZIDANI MOST87
Moč nemškega sovražnika87
Divizija stopnjuje aktivnost90
Ofenzivni zalet do Save99
6. poglavje ? VELIKA NEMŠKA OFENZIVA115
Nekatere značilnosti115
Partizanska vojska se pripravlja119
Wolkenbruch I121
Wolkenbruch II132
Wolkenbruch III136
Posledice141
Kako se upirati sovražniku v velikih ofenzivah?147
TRETJI DEL ? ODSTRANJEVANJE POSLEDIC149
7. poglavje ? POSKUS OSVOBODITVE NOVEGA MESTA149
Odstranjevanje posledic nemške ofenzive149
Novomeška postojanka154
Prvi napad155
Drugi napad158
Analiza in ocene160
8. poglavje ? BLOKADA163
Bojne zasnove163
Posebne akcije166
Prva faza bojev in akcij na blokadi169
Druga faza172
Tretja faza179
Četrta faza186
Blokada ? izjemen taktični prijem188
Na kočevski komunikaciji189
9. poglavje ? POVELJEVANJE IN POLITIČNA IZGRADNJA197
Poveljevanje197
Politična izgradnja202
ČETRTI DEL ? OFENZIVNI POLET219
10. poglavje ? NA RAZNIH BOJIŠČIH219
Sovražnik219
Nadaljevanje blokade223
Javorovica226
Srditi boji228
Trška gora229
Okrepitev bojev na kočevski komunikaciji235
Zdenska vas236
Podpora napadom na Ribnico241
11. poglavje ? OSVAJANJE POSTOJANK243
Operacija za, osvajanje ribniške postojanke244
Odgovor na sovražnikov vdor na Dolenjsko250
Žužemberk253
Trebnje263
Mirna peč265
Petnajsta brigada na blokadi269
Sklepna ocena ofenzivnega poleta 7. korpusa271
12. poglavje ? ŠTAMPETOV MOST ? KRIŠKA VAS273
Petnajsta divizija uniči Štampetov most273
Krepitev slovenskega domobranstva281
Boji okoli novih postojank285
Kriška vas288
13. poglavje ? UNIČENJE USTAŠKE POSTOJANKE BOSILJEVO291
Bosiljevo291
Boji Gubčeve brigade na Notranjskem299
Krepitev aktivnosti bataljonov slovenskega domobranstva301
14. poglavje ? BITKA ZA BELO KRAJINO303
Nekaj ponovitev o sovražnikovih namerah303
Vdor v Metliko304
PETI DEL ? SESTAVA PETNAJSTE DIVIZIJE315
15. poglavje ? TEMELJNE IN POSEBNE ENOTE PETNAJSTE DIVIZIJE315
Temeljne enote315
Posebne enote322
16. poglavje ? ŠTAB343
Razvoj343
Odseki operativne dejavnosti346
17. poglavje ? OSKRBA354
Intendantura354
Saniteta358
Veterina364
Razni odseki, službe, organi366
18. poglavje ? ORGANI POLITIČNE IZGRADNJE IN POVELJSTVO369
Politkomisariat369
Politični oddelek370
Propaganda372
Divizijski partijski komite380
Poveljstvo386
ŠESTI DEL ? SOVRAŽNIK OBVLADA DOLENJSKO391
19. poglavje ? BOJI NA DOLENJSKIH KOMUNIKACIJAH391
Razmere na operacijskem območju 15. divizije391
Napadalnost slovenskih domobrancev396
Kako obvladati domobranske bataljone?401
Železniški most pri Litiji409
20. poglavje ? RAZNA BOJIŠČA419
Domobranci napadajo iz stiškega vozlišča419
Sovražnikova ofenzivna operacija424
Dvanajsta brigada na Gorjancih427
Napad na stiško vozlišče430
Sovražnikov vpad v Belo krajino436
21. poglavje ? BOJ ZA OBČINE447
Ocena moči in sposobnosti447
Nove naloge450
Sovražnik utrjuje Občine453
Končno: napad na Občine457
SEDMI DEL ? SKLEPNE OPERACIJE463
22. poglavje ? BOJI V SUHI KRAJINI463
Razmere in načrti463
Premestitev bojev v Suho krajino466
Boji za Stransko vas pri Žužemberku474
23. poglavje ? UMIK NA KOČEVSKI ROG481
Pohod k Savi481
Uspeh v Suhi krajini486
Na Gorjancih491
Umik na Kočevski Rog493
24. poglavje ? ZMAGOVITI POHOD506
Preusmeritev506
Osvoboditev Kočevja507
Ljubljana na pragu svobode510
Razpustitev 15. divizije515
Petnajsta divizija v ljudski zavesti517
OSMI DEL ? IZKUŠNJE IN VEŠČINA521
25. poglavje ? O RASTI PETNAJSTE DIVIZIJE522
Ustanovitveni problemi522
Bojna moč divizije525
Organizacija in razvoj535
26. poglavje ? PARTIZANSKA TAKTIKA537
Korenine537
Protipartizanska taktika540
Napad544
Obramba550
Pohodi in manevri557
Sklepne misli561
27. poglavje ? BOJNI DUH563
DEVETI DEL ? PRILOGE567
Barvne skice569
Seznam poveljniške sestave 15. divizije583
Kazalo osebnih in krajevnih imen, vojaških enot in ustanov585
Vsebina605