Mirko Fajdiga: Bračičeva brigada I
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-416): znaci.net
VSEBINA0
Uvodna beseda9
1 * V BOJIH IN AKCIJAH V ŠALEŠKI IN MISLINJSKI DOLINI, NA KOROŠKEM IN MOZIRSKIH PLANINAH (od konca nemške ofenzive 26. 2. do 30. 4. 1944)15
Zbiranje enot, celjenje ran21
Po sledovih 1. bataljona in Gedževe skupine28
Streljanje skrivačev, boleča zmota33
Preureditev enot 14. divizije v Zgornjih Završah40
Žrtve v Topolšici50
Mobilizacija, napadi na prometnice in sovražnikove enote60
Napad na Šoštanj, počastitev tretje obletnice OF69
Opombe77
2 * BOJI, DIVERZIJE, MOBILIZACIJA V ŠALEŠKI IN MISLINJSKI DOLINI, NA KOROŠKEM, NA POHORJU, OKOLI SLOVENSKIH KONJIC IN NA KOZJAN-SKEM (od 1.5. do 25. 6. 1944)87
Napad na velenjski premogovnik v noči na 1. maj 1944.87
Napad na postojanko v Mušeniku, mobilizacija na območju Črne in Žerjava102
Napad na postojanko pri Sv. Lovrencu na Pohorju in spopad s hudimi izgubami na Langersvaldu107
Zmaga Zidanškove in Bračičeve brigade med nemško ofenzivno akcijo v Kotu116
Napad na postojanko v Šmartnem pri Slovenj Gradcu122
Napad na postojanki pri železniški postaji Paka in Hudi luknji. Boji v Završah125
Spopadi v Dovžah in v Golavabuki128
Zavezniška pomoč, mobilizacija, krepitev brigade131
Rušilne akcije 14. divizije na prometnice od Zbelovega do Rimskih Toplic in boji brigade na Kozjanskem138
Opombe144
3 * BOJI IN NAPADI NA ŠIRŠEM OBMOČJU POHORJA, MOBILIZACIJA IN RUŠENJE PROMETNIC (od 26. 6. do 30. 7. 1944)151
Pomembna zmaga Bračičeve in Tomšičeve brigade pri Klančnikovi vili nad Šumikom151
Miniranje proge, uničenje tovarne v Zgornji Bistrici, mobilizacija161
Oskrbovalni akciji na Zgornji Polskavi in v Oplotnici, mobilizacija168
Napad na postojanko pri Sv. Lovrencu, oskrbovalne akcije v Činžatu, na Sp. in Zg. Polskavi ter v Framu176
Napad na sovražnikovo postojanko v Framu178
Krvav obračun med gestapovskimi raztrganci181
Za popolno mobilizacijo, vendar proti ustanovitvi korpusa186
Opombe195
4 * OKREPLJENI NAPADI NA POSTOJANKE NA OBMOČJU SLOVENSKIH KONJIC, KOZJANSKEGA IN V POSAVJU. MOBILIZACIJA, USTANOVITEV TRET-JEGA BATALJONA (od 31. 7. do 30. 9. 1944)199
Napad na orožniško postojanko pri Sv. Juriju pri Celju200
Uspehi med Dramljami in Bocem205
Na Slemenah Bračičeva in Tomšičeva brigada razbili močnejšega sovražnika207
Tomšičeva in Bračičeva brigada napadli postojanko v Šmarju pri Jelšah209
Napad na postojanko v Škofji vasi in na delovno taborišče v Bežigradu218
Srditi boji na Slemenah in v Pletovarju219
Dolgo pričakovana ustanovitev 3. bataljona224
Skrb za ranjence227
Napad na postojanke v Kozjem in v Polju ob Sotli234
Napadi na premogovnik Pečovnik in na vlake251
Napadi na postojanke v Loki, na Bregu in Orehovem, uničenje vlakov257
Pridobitev godbe na pihala, okrepitev bataljonov, minerjev, kadrovske izpopolnitve259
Boji pri Rakitovcu, Grobelnem, Straži in Hrastniku265
Opombe271
5 * AKCIJE OD DRAVE IN MEŽE DO SAVINJSKE IN TUHINJSKE DOLINE, LUKOVICE IN KRAŠNJE (od 30. 9. do 10. II. 1944)279
Ustanovitev inženirsko-tehnične čete279
Rušilna akcija Tomšičeve in Bračičeve brigade od Otiškega Vrha do Doliča280
Vdor v Slovensko Bistrico286
Pomembne kadrovske okrepitve292
Napad na postojanko na Zgornji Polskavi z uspešnimi diverzijami294
Spopadi v Golavabuki, pridobitev bataljona koroških borcev296
Brigada zopet na Koroškem, napad na vlak, obračun s sovražniki in z vrinjenim gestapovcem301
Boji za obrambo osvobojene Zgornje Savinjske in Zadrečke doline306
Štirinajsta divizija in Bračičeva brigada razglašeni za udarni319
Napad na postojanko v Šmartnem v Tuhinju324
Hudi boji pri Trnjavi in Lukovici336
Opombe345
6 * RUŠENJE MOSTOV V SPODNJI SAVINJSKI DOLINI, NAPAD NA PAŠKO VAS, NEMŠKA ZIMSKA OFENZIVA, PREBOJ NA KOZJANSKO (od 11. 11. do 10. 12. 1944)353
Ustanovitev 4. bataljona (jurišnega), rušenje mostov od Grobelj do Petrovč353
Slovesna razglasitev brigade za udarno na Rečici ob Savinji359
Uničevanje prometnic, napadi na sovražnikove enote, mobilizacija365
Neuspeli napad na Paško vas in hudi boji v njeni okolici372
Zimska ofenziva okupatorjevih in kvizlinških enot383
Preboj čez Savinjo pri Rimskih Toplicah401
Opombe408