Maks Zadnik: Istrski odred
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-901): znaci.net
PREDGOVOR5
    UVOD11
        Geografski in gospodarski pregled operativnega območja Istrskega odreda11
    Kratek pregled razvoja NOB na Južnem Primorskem do oktobra 1943.16
    Oris razvoja OF in NOB na Primorskem v drugi polovici 1942. leta32
    Razvoj OF in KPS v Brkinih in Slovenski Istri od januarja do septembra 1943.44
    Priprave narodnoosvobodilnega gibanja na fašistični poraz50
    Ukrepi nemške vojske ob italijanski kapitulaciji54
    Kapitulacija Italije in razoroževanje italijanske vojske na Južnem Primorskem55
    Ustanavljanje partizanskih enot v Brkinih in Slovenski Istri58
    Brkinska ali 11. SNOU brigada61
    Nemška oktobrska ofenziva v Brkinih in Slovenski Istri69
USTANOVITEV ODREDA, PRVE AKCIJE, ZBIRANJE OPREME IN MOBILIZACIJA78
    Vojaške in politične razmere ob ustanovitvi78
    Ustanovitev odreda in njegove naloge83
    Odhod odredovega štaba in bataljona z Mašuna v Brkine86
    Ustanovitev 1. bataljona93
    Prihod 14. divizije v Brkine in ustanovitev 2. bataljona96
    Ustanovitev 3. bataljona99
    Odred se kadrovsko in organizacijsko krepi, zbira opremo in orožje102
    Začetek množične mobilizacije104
    Nemci ustanavljajo na Primorskem Slovenski narodni varnostni zbor kot izdajalsko vojaško formacijo107
    Odredove enote napadajo sovražnika110
    Boj proti sovražnikovim vohunom in špekulantom112
    Nabave in prenosi materialov za 14. divizijo113
    Politično in partijsko delo v odredu113
    Napad Nemcev na člane odredovega štaba na Pregarju114
    Odred podrejen VII. korpusu. Karlo Maslo začasno odredni komandant117
    Odredove enote zaostrujejo boj s sovražniki118
MOBILIZACIJA, KREPITEV ENOT IN BOJI S SOVRAŽNIKOM125
    Vojaške in politične razmere v začetku 1944. leta125
    Podreditev odreda štabu VII. korpusa130
    Razpored in oskrba odredovih enot v začetku 1944131
    Napadi na sovražnikove patrulje, vozila in manjše postojanke134
    Mobilizacija v Brkinih in Slovenski Istri149
    Kadrovsko in organizacijsko izpopolnjevanje odreda158
    Boji se zaostrujejo, sovražnikov teror tudi166
    Nacistični ukrepi proti NOV in prebivalstvu172
    Tretji bataljon Istrskega odreda ali Bataljon Zol181
    Reorganizacija 3. bataljona192
    Nemška ofenzivna dejavnost proti odredu204
    Krepitev odreda, njegove akcije in težave213
    Stara Sušica - bridko poglavje 1. bataljona216
    Hitro zaceliti rane in nadaljevati boj!224
    Drugi bataljon v Podgori226
    Odredove akcije pred prvo reorganizacijo233
REORGANIZACIJA, ŠTABNA KRIZA IN POHOD V SUHO KRAJINO244
    Splošne vojaške in politične razmere pomladi 1944.244
    Reorganizacija odreda od 1. do 6. aprila 1944.246
    Delo in boji odredovih enot po reorganizaciji255
    Energični napadi na prometne zveze261
    Nemška ofenziva Braunschweig270
    Pohod v Suho krajinio in druga reorganizacija275
    Proces proti nekaterim članom ožjega štaba odreda282
    Povratek v Brkine in odhod na Kočevsko291
ODREDOVA OFENZIVA NA KOMUNIKACIJE IN ZNOVA MOBILIZACIJA300
    Zavezniki napredujejo, nacistično nasilje pa se stopnjuje300
    Strahoten nacistični pokol v Brkinih305
    Odločno v nove boje s sovražniki313
    Smrt ?Satana? Tretjega rajha, divjega Christiana Wirtha, pri Kozini317
    Novi odredovi napadi na prometne zveze in spet mobilizacija332
    Odred v ofenzivi NOV in POJ proti železnicam338
    Življenje in delo v odredu junija 1944.345
    Pohod 1. čete 1. bataljona v Istro in njena velika zmaga v Šmarju353
    Nemški ukrepi proti Čičariji in Brkinom360
    Odredovi napadi na proge in nemški protiudarci365
    Nemci razglasijo premirje s partizani373
    Volitve v NOO, boji in mobilizacija v Istri379
    Prvi bataljon drzno napada proti Kopru in morju387
    Delo obveščevalne točke št. 1 v Istri395
    Zločini nacistov na Artvižah in v Rodiku394
V PRIČAKOVANJU ZAVEZNIŠKEGA IZKRCANJA V ISTRI405
    Splošne vojaške in politične razmere v avgustu 1944.405
    Mobilizacija, oskrba in boji odreda v avgustu 1944.410
    Nemška ofenziva ?Prien? v Istri in Čičariji od 8. do 11. avgusta 1944.416
    Protiudarci 1. bataljona in zbiranje nemških čet v Istri427
    Umik 1. bataljona iz Istre v Brkine434
    Živahna odredova aktivnost na vseh področjih439
    Neuspelo domobransko zborovanje v Št. Petru441
    Odredove akcije konec avgusta443
    Odred zopet v ofenzivi NOVJ proti železnicam451
    Na obzorju novi sovražniki - četniki457
ODRED KOT 4. BATALJON 9. SNO BRIGADE V BOJU ZA PROMETNE ZVEZE IN BRKINE463
    Vojaške in politične razmere ob reorganizaciji odreda v 4. bataljon 9. SNO brigade463
    Ukrepi slovenskega in jugoslovanskega vodstva NOB na Primorskem467
    Reorganizacija odreda v 4. bataljon 9. SNO brigade469
    Sovražnikove sile na odredovem operativnem območju475
    Čete nadaljujejo z napadi na železnice479
    Neuspel četniški pritisk proti Brkinom491
    Napadi na prometne zveze in življenje v bataljonu oktobra 1944.498
    Prvo zasedanje skupščine okrožnega N00 v Padežu505
    Nemška ofenzivna akcija ?Bergzauber Moritz ali svobodni lov na bandite?506
    Četrti bataljon nadaljuje boj v čedalje težjih razmerah511
    Nova sovražnikova bojna taktika in boj proti njej v Brkinih514
    Učinkoviti napadi 4. bataljona na proge in naglo zaostrevanje sovražnikovega pritiska v Brkine523
    Nedičevci v Ilirski Bistrici in na Pivki532
    Bataljon ?Heine? spet krepi pritisk v Brkine534
    Nemci iščejo bolnišnico ?Zalesje?542
    Učinkoviti minerski napadi552
    Kriza v oskrbi z obutvijo, obleko in orožjem555
ODRED KOT 4. BATALJON 9. SNO BRIGADE NA PIVKI, NOTRANJSKEM IN V CABRU566
    Pohod na Jurišče in Notranjsko566
    Boj v Babnem polju in umik v Čabar568
    Fašistično nasilje v Brkinih in Slovenski Istri571
    Bataljon v Čabru in Brkinih576
    Povratek na Pivko in v Brkine585
    V taborišču v Paležu pri Mašunu591
    Boj za Brkine pozimi 1945.596
ODRED KOT 4. BATALJON 18. SNOU BRIGADE BAZOVIŠKE611
    Zadnjih sto dni nacistične Nemčije611
    Krepitev nemškega pritiska proti NOV v Sloveniji615
    Sovražnikove sile na odredovem operativnem območju617
    Podreditev 4. bataljona 9. brigade (Istrskega odreda) 9 korpusu619
    Bataljon v kritičnih zimskih dneh622
    Prenos radijskih postaj z Mašuna na Vojsko625
    Sovražnikov napad na bataljonovo taborišče pri Mašunu in bataljonov napad na četnike na Baču632
    Povratek bataljona v Brkine639
    Čete preprečujejo črno borzo in zaostrujejo boj s sovražniki647
    Ubežniki, zdravstvena služba in mobilizacija653
    Sovražnikov pritisk v Bankine se zaostruje, v Slovenski Istri pa popušča655
    Čete se vračajo v boj v Slovensko Istro665
    Nemce in medičevce zamenjujejo fašisti, bataljon pa še bolj ruši prometne zveze683
    V pričakovanju nemškega poraza689
    Vloga 4. bataljona v končnih operacijah695
    Osvoboditev Materije, Divače, Kozine, Kopra, Izole in Pirana702
    Pohod 4. bataljona 18. brigade v Trst in njegov razpust719
ODREDOVA VLOGA V POLITIČNEM IN KULTURNO-PROSVETNEM DELU729
    Organizacija političnega dela v odredovih enotah730
    Razvoj partijske organizacije v odredu731
    Vojaško urjenje borcev in enot737
    Oblike in metode propagandnega boja738
    Pevski zbor in ?pesniki? v odredu747
ODREDOVA ZDRAVSTVENA SLUŽBA752
    Zdravstvena služba v enotah752
    Odredova bolnišnica Zalesje755
    Nemški napadi na bolnišnico in reševanje ranjencev767
    Dr. Magomed Gadžijev izreden zdravnik in velik človek772
    Bolnišnica BK 1 - (Bolnica Koper)775
    Veterinarska služba v Istrskem odredu776
ODREDOVA OBVEŠČEVALNA SLUŽBA780
    Vloga in pomen odredove obveščevalne službe780
    Organizacija odredove obveščevalne službe781
    Delovanje odredove obveščevalne službe786
    Naloge in akcije obveščevalne službe789
    Ostati v Brtkinih v vsakršnih pogojih801
    SKLEPNA BESEDA812
    ~VIRI IN GRADIVO817
    ~POVELJNIŠKI KADER821
    ~SEZNAM BORCEV827
    ~PADLI ODREDOVCI849
    ~REGISTER KRAJEV, IMEN IN ENOT853
    ~VSEBINA894