Jože Šmit, Rado Bordon: Peta prekomorska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-342): znaci.net
POSVETILO 5
IVAN TURSIČ-IZTOK 6
UVOD 9
IZVOR BORCEV IN NASTANEK BRIGADE 15
    Dediščina stare Jugoslavije 17
    Predvojna nemška ekspanzija v Sloveniji 31
    Okupacija in nasilje nad slovenskim ljudstvom 37
    Nasilno rekrutiranje slovenskih fantov v nemško vojsko 57
    V nemških vojaških enotah 76
    Izkrcanje zavezniških armad v Normandiji 85
    Prebeg slovenskih fantov k zaveznikom 103
    V angleškem ujetništvu 108
    Ustanovitev slovenskega bataljona 114
    Bataljon preraste v brigado 120
    Vključitev brigade v narodnoosvobodilno vojsko Jugoslavije 133
BOJNA POT BRIGADE 139
    Dokončno organiziranje in vojaško urjenje brigade 141
    Politično in kulturno-prosvetno delo v brigadi in zunaj nje 147
    Kultura na pohodu (dokumentarni vložek) 149
    Gibanje in bojne operacije brigade v Dalmaciji 166
    Pohod čez Velebit 171
    Boji za Bilaj 178
    V boj ih za osvoboditev Gospića 190
    Pohod in prihod brigade v Slovenijo 201
    Veliki dnevi 5. prekomorske brigade (dokumentarni vložek) 209
    Prvi boji brigade na slovenskih tleh 250
    Razformiranje 5. prekomorske brigade in zadnji boji njenih pripadnikov 255
VIRI IN GRADIVO (BIBLIOGRAFIJA) 269
    Arhivsko in dokumentarno gradivo 271
    Samostojne publikacije 271
    Razprave in članki 273
    Rokopisno gradivo v zvezi s 5. prekomorsko brigado 274
SEZNAM PADLIH BORCEV IN BORK 279
    Pojasnilo 281
    Seznam 283
SEZNAM VODILNEGA KADRA BRIGADE 297
ABECEDNI SEZNAM OSEB 305
ABECEDNI SEZNAM KRAJEV IN DEZEL 315
SKLEPNA BESEDA 329
VSEBINA KNIIGE 337
REPRODUKCIJE FOTOGRAFU (83 reprodukcij) na straneh 6, 21, 25, 26, 28, 29, 39, 43, 45, 51, 55, 61, 69, 79, 81, 83, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 145, 172, 173, 174, 176, 177, 183, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 257, 259, 261, 267, 287, 294, 303, 333.342
REPRODUKCIJE DOKUMENTOV (33 reprodukcij) na straneh 13, 19, 23, 41, 47, 49, 52, 53, 71, 117, 123, 143, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 181, 184, 195, 197, 198, 295, 302.342