Midhat Dizdarević: Radnički pokret i NOR Dervente – dokumenti i sjećanja
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-289): znaci.net
Uvodna napomena 4
I - POČECI RADNIČKOG POKRETA U DERVENTI 7
    Generalni štrajk željezničara zahvatio je i Derventu 19
    Izbori u partijskoj organizaciji i drugim organizacijama 23
    Organizacije žena i omladine 28
    Izbori za konstituantu 31
    Štrajk radnika ti *ukrina* 1936. godine 45
    Obnova partijskog rada! FormiranjeMK Derventa 46
II - NARODNOOSLOBODILAČKI RAT 55
    Prva hapšenja komunista 60
    Smrt na mostu 65
    Odlazak i pogibija pojedinih komunista 1941. godine 71
    Ustaški pokret 76
    Pripreme i ustanak u ljeto 1941. godine 76
    Ponovno rasplamsavanje borbi na osinjskom području 85
    Omasovljenje ilegalnog pokreta i veza sa ozrenom 91
    Formiranje odreda na pojezni 95
    Važnije borbe odreda i organizovanje života na slobodnoj teritoriji 99
    Rad i hapšenje derventskih komunista februara 1942. godine 107
    Četnički puč 142
    Puč u centralnoj Bosni - područje Osinje 147
    Ponovno formiranje mjesnog komiteta KPJ u Derventi 161
    Organizovanje ilegalnog rada na području Dubočca 173
    Skojevske grupe u gradu 176
    Formiranje narodnooslobodilačkog odbora u Miškovcima 180
    Formiranje opštinskog narodnooslobodilačkog odbora na Pojezni i Izbor mjesnog komiteta KPJ 181
    Veza sa okružnim komitetom KPJ Prnjavor 187
    Rad s članovima HSS i domobranima 191
    Pomoć uhapšenim komunistima i oslobađanje Lepoglave 194
    Dejstva krajiških brigada 199
    Težak i slavan put do zasjedanja sjećanja Boška Hadžića 201
    *Delegati su prošli kroz naše krajeve* 204
    Prelazak Dvanaeste slavonske brigade u Bosnu 208
    Dvanaesta majka Slavonije 209
    Borbe u okolici Dervente 224
    Napori neprijatelja da zaštiti komunikacije 226
    Tragični događaji 228
    Pokolj u Osojcima 229
    Konačno oslobođenje dervenskog područja 229
    Avijacija u akciji 235
    Oslobođenje 241
    *Zavijorila se zastava slobode* 245
    Komandant Gedžo 245
    Nastupanje u noći 248
    Devetnaestoaprilsko jutro 1945. godine 249
    Oživjeli slobodni grad 251
    Oslobođenje ostalih područja opštine 251
III. PREGLED IMENA PALIH BORACA, ŽRTAVA FAŠISTIČKOG TERORA, POLITIČKIH ZATVORENIKA, INTERNIRACA I DEPORTIRACA 255
     Pali borci narodnooslobodilačkog rata sa područja opštine Derventa 257
     Žrtve fašističkog terora sa područja opštine Derventa - pregled po mjesnim područjima 267
     Bivši politički zatvorenici, internirci i deportirci sa opštine Derventa 283