: Metlika v plamenih
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-55): znaci.net
Uvod 5
Splošni gospodarski in politični dogodki v beli krajini v preteklosti 6
Častna vloga bele krajine v narodni zgodovini 8
Bratje podajmo si roke 13
Metlika na braniku svobode! 16
Proslava enot nov in poj v Metliki! 17
Začetek ofenzive 18
Ropanje in divjanje kvislingov 26
Zaključek 31
Gradivo zbrala in pripravila iz dokumentarnega gradiva in ostalih virov. Komisija za zgodovinsko spomeniško dejavnost pri Združenju borcev NOV občine Metlika 33