Lado Ambrožič Novljan: Dvanajsta brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-648): znaci.net
UVOD 6
USTANOVITEV DVANAJSTE BRIGADE (24. 9. 1943) 10
    Prihod Šlandrove brigade na Dolenjsko 10
    Aktivnost Šlandrove brigade do vrnitve na Štajersko 14
    Razmere pomembne za štajerske enote na Dolenjskem 19
    Ustanovitev Dvanajste brigade 24
    Opombe 33
DVANAJSTA BRIGADA SE PREBIJE DO SAVE (25. 9. - 19. 10. -43) 35
    Organizacijsko utrjevanje 35
    Nemške tegobe in nadloge 40
    Predofenzivno obdobje 46
    Bojni pohod k Savi 54
    Umik na mejo 75
    Kronika akcij in bojev 79
    Opombe 81
MED VELIKO NEMŠKO OFENZIVO (20. 10. - 2. 11. -43) 84
    Nemški bojni cilji in sredstva 84
    Delovanje 2. in 5. bataljona v Beli krajini 89
    -Wolkenbruch II- 96
    Dvanajsta v boju s Turkestansko divizijo 100
    Doživetja 2. in 5. bataljona 107
    Pregled razmer po ofenzivi 116
    Kronika akcij in bojev 121
    Opombe 122
UDELEŽBA PRI NAPADU NA NOVO MESTO (3-16. 11. -43) 124
    Ukrepi za okrepitev bojne moči Dvanajste 125
    Sodelovanje pri napadu na Novo mesto 129
    Sovražnik se prebije v Novo mesto 137
    Kronika akcij in bojev 144
    Opombe 144
NA BLOKADI NOVEGA MESTA (17. 11. -43. - 2. 2. -44) 147
    Vojaške razmere v Ljubljanski pokrajini 147
    Skupaj s Cankarjevo na blokadi 149
    Preoblikovanje 3. bataljona 156
    Tesneje k mestu 158
    Preboj Turkestancev v Novo mesto 165
    Manevrska blokada 174
    Politično in kulturno delovanje. Presoja KP o razmerah 183
    Kronika akcij in bojev 188
    Opombe 197
OB KOČEVSKI PROGI (3. 2. - 27. 4. -44) 201
    Boj za železniške naprave 201
    Osvojitev Zdenski vasi 209
    Na pragu Ljubljane 220
    Vojaška in politična izgradnja 232
    Kronika akcij in bojev 237
    Opombe 243
SODELOVANJE V OFENZIVNI OPERACIJI VII. KORPUSA (28. 4. - 24. 6. -44) 247
    Dobrnič, Žužemberk 247
    Trebnje in Mirna peč 256
    Vdor do Save 266
    Boji z domobranskimi bataljoni 277
    Kronika akcij in bojev 287
    Opombe 295
BOJNI PREMIKI (25. 6. - 1. 9. -44) 299
    Bosiljevo 300
    Pomoč pri obrambi Bele krajine in utrjevanje brigade 314
    Bojna srečanja z domobranci 324
    Brigadni manevri 333
    Kronika akcij in bojev 346
    Opombe 353
BRIGADA BRANI BELO KRAJINO (2. 9. - 15. 11. -44) 357
    Kako izpolniti nalogo? 357
    Boji 364
    Zatišje 379
    Vihar 390
    Kronika akcij in bojev 412
    Opombe 415
SOVRAŽNIK OBVLADA DOLENJSKO CESTO (16. 11. -44. do 24. 1. -45) 419
    Boj za Kočevje in oskrbovalna akcija 419
    Sovražnik obvlada dolenjsko cesto 429
    Bitka v Suhi krajini 460
    Kronika akcij in bojev 473
    Opombe 479
SVOBODI NAPROTI (25. 1.- 8. 4. -45) 485
    Naleti na Stransko vas 485
    Akcija za sprejem štajerskih partizanskih enot na Savi 496
    Na novomeški in krajinski fronti. Vnovič k Savi 516
    Kronika akcij in bojev 530
    Opombe 540
SKLEPNE BORBE (9. 4. - 15. 5. -45) 544
    Na roški fronti 544
    Osvobodilni pohod 553
    Izviri moči 562
    Kronika akcij in bojev 567
    Opombe 569
GRAFIČNA PODOBA BOJNE POTI 12. BRIGADE 572
POVELJNIŠKI KADER 572
KAZALO KRAJEV, IMEN IN ENOT 576
VSEBINA 601
XII. SNOUB - SEZNAM PADLIH 609
SEZNAM BORCEV XII. SNOUB 613