Borivoj Lah - Boris: Ljubljanska brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-480): znaci.net
I. UVOD7
1. Vojaško politične razmere poleti 1943. leta v svetu, Jugoslaviji in v Sloveniji7
2. Priprave na kapitulacijo Italije8
3. Kapitulacija Italije in razorožitev italijanske vojske 10
II. USTANOVITEV 10. SNOUB "LJUBLJANSKE"13
1. Korenine nastanka13
2. Ustanovitev brigade in prvi boj14
3. Zlom bele in plave garde23
4. Blokada belogardistično-četniške brigade "Triglav"25
5. Napadi na prometne objekte33
6. Hud boj pri Kožljeku37
7. Padlo je sovražnikovo oporišče na Osredku43
8. Na Kolpi46
Opombe o virih50
III. VELIKA NEMŠKA OFENZIVA53
1. Namen in načrt ofenzive53
2. Ofenziva "Wolkenbruch"53
3. Pred viharjem55
4. Neurje se naglo bliža58
5. Na črti Potok ? Znojile60
6. Zmaga pri Križu63
7. Z ranjenci na Javhe65
8. Legendarna Ilova gora67
9. Boj četrtega bataljona na Travni gori74
10. Wolkenbruch IV75
11. Štiri dni v obroču77
12. Rezultati, posledice in izkušnje84
Opombe o virih87
IV. V GORSKEM KOTARJU89
1. Pot bratstva in enotnosti89
2. Prvi spopad ? ravnanje z ranjenci91
3. Zavarovanje kočevske operacije94
4. Operacija Vrbovško96
5. Boji na območju Fužin in Lokev103
6. Boji okrog Zlobina, Hreljina in Plas107
7. Drzen nočni vpad v postojanko Hreljin112
8. Proti Jasenku116
9. Boji brigade do vrnitve v Slovenijo118
10. Politična vzgoja ln vojaško strokovno usposabljanje ln izpopolnjevanje122
11. Kultumo-prosvetna In propagandna dejavnost124
12. Organizacijsko formacijska podoba brigade ln kadrovske spremembe128
13. Nazaj v Slovenijo132
Opombe o virih135
V. BOJI OB DVEH PROGAH137
1. Prvi boji ob kočevski železnici137
2. Napad na Velike Lašče139
3. Boji ob cesti med Velikimi Laščami in Ribnico149
4. Na območje tržaške železniške proge153
5. Napad na postojanki Preserje in Podpeč156
6. Drugi napad na Podpeč in s splavom čez Ljubljanico160
7. Nemško-domobranski sunek proti Rakitni163
8. Ob tržaški in kočevski železnici hkrati167
9. Štirikrat zaporedoma na Ribnico169
10. Vsi na progo170
11. Razmere v brigadi in ukrepi bojne pripravljenosti172
12. Brigadno sodišče175
Opombe o virih178
VI. PETI IN ŠESTI NAPAD NA RIBNICO IN BOJI OKROG POSTOJANKE181
1. Boji s kolonami med pripravljanjem napada181
2. Izpadi iz postojank182
3. Napad na Ribnico184
4. Hud boj pri Sv. Gregorju192
5. Formacija brigade in število moštva195
Opombe o virih198
VII. PROTIUDAREC 7. KORPUSA IN OBRAMBA BELE KRAJINE199
1. Vdor sovražnika na Dolenjsko199
2. Zavarovanje napada na Žužemberk200
3. Hud boj na Ajdovcu204
4. Pred Novim mestom206
5. Hud boj za Tržišče in zmaga209
6. Sklep o protiofenzivi 7. korpusa218
7. Na poti nazaj pred Novo mesto218
8. Junijski boji pred Novim mestom221
9. Julijski boji pred Novim mestom226
10. Sklep o bojih pred Novim mestom234
11. Kulturno-prosvetna in propagandna dejavnost v brigadi235
12. Tekmovanje238
Opombe o virih242
VIII. NA NOTRANJSKEM245
1. Naloga brigade245
2. V zavarovanju letelišča pri Nadlesku248
3. Drugič ob tržaši železnici252
4. Srdit boj na črti Otave?Pikovnik254
5. Ameriški časnikar256
6. Boj na območju Kureščka257
7. Boji na črti Lužarji?Dednik260
8. Štampetov most263
9. V obroču271
10. Ofenziva v Loško dolino279
11. Sklep o bojih na Notranjskem282
12. Partija in politično delo283
Opombe o virih287
IX. V SUHI KRAJINI IN NA DOLENJSKEM289
1. Odločitev Glavnega štaba289
2. Oktobrska ofenziva v Suhi krajini289
3. Zavarovanje napada na Št. Vid in boj pri Sadu 293
4. Novemberska sovražnikova ofenziva s Suhi krajini. 297
5. Urejanje razmer v brigadi300
6. Sovražnikov vdor v Belo krajino302
7. Boj pri Koprivniku304
8. Napad na Kočevje306
9. Premor in počitek316
Opombe o virih320
X. SILOVITI OBRAMBNI BOJI 7. KORPUSA323
1. Boji ob dolenjski prometnici323
2. Napad na Občine327
3. Zavarovanje operacije "Občine"329
4. Razbremenilna okupatorjeva operacija332
5. Brigada spremlja transport ranjencev na Hrvaško336
6. Boj na Primožu341
7. Pod Goijanci344
8. Na Hrvaško po topove349
9. Nazaj na partizansko fronto353
Opombe o virih356
XI. SKLEPNE OPERACIJE ZA OSVOBODITEV SLOVENIJE359
1. Splošne razmere359
2. Napad na Postojanko v Strugah361
3. Hudi boji v zadnji sovražnikovi ofenzivi365
4. Zadnji boji pred Novim mestom372
5. Zmagoviti pohod proti Ljubljani na desnem krilu 4. armade JA374
6. Osvoboditev Ljubljane378
XII. SKLEP383
Opombe o virih391
PREGLED POVELJNIŠKEGA KADRA V BRIGADNEM IN BATALJONSKIH ŠTABIH X. SNOUB LJUBLJANSKE 393
SEZNAM BORCEV X.SNOUB LJUBLJANSKE401
Kazalo osebnih imen, vojaških enot in ustanov457
Kazalo krajevnih imen469
Kazalo483