Stanko Petelin: Vojkova brigada
naslovbroj straniceslika stranice
page no: (1-563): znaci.net
UVODNA BESEDA 5
ZLOM FAŠISTIČNE ITALIJE 9
    Upor primorskega ljudstva 9
    Narodnoosvobodilno gibanje na Cerkljanskem in Idrijskem 12
    Prvi partizanski borci 17
    Vojko in njegova četa 19
    Napad na Zakriž 23
    Kapitulacija Italije 25
USTANOVITEV BRIGADE 28
    *Prva svoboda* 28
    Prvi svobodni dnevi na Cerkljanskem in Idrijskem 30
    Nemški vdor v Idrijo 36
    Rojstvo Vojkove brigade 45
TRIGLAVSKA DIVIZIJA NA GORENJSKEM 51
    Razmere na Gorenjskem in v Dolomitih 51
    Osvobajanje Gorenjske 56
    Na Žirovskem 69
    Okupatorjeva in partizanska oblast 75
MED NEMŠKO OFENZIVO *TRAUFE* 84
    Sovražnikovi načrti 84
    Klešče se zapirajo 86
    Skozi meglo in snežne zamete 90
    Udarec v prazno 100
    Posledice in izkušnje 105
ZIMSKI BOJI IN DELO 112
    Okupatorjeve sile in taktika po ofenzivi 112
    Nad Cerknim 114
    Onstran Blegoša 118
    Napad na štab brigade 121
    Nad Idrijo 128
    Pred Škofjo Loko 132
    Sovražnikov vdor v Cerkno 137
    Gestapo na delu 144
    Novi udarci 152
    V idrijskem rudniku 157
    Mobilizacija 162
    Ponoven vdor v Cerkno 170
    Poraz Nemcev in njihovo maščevanje 177
MED IDRIJO, POSTOJNO IN AJDOVŠČINO 181
    Na položajih nad Idrijo 181
    Sovražnik v protinapadu 188
    Zopet nad Idrijo 192
    V pričakovanju novih nalog 197
    Med napadom na progo Ljubljana-Trst 201
    Uspešni obrambni boji pri Šmihelu 205
    Diverzija v Postojnski jami 210
    Nemška roparska ofenziva 217
    Ponovno na Cerkljanskem 221
DELO IN ŽIVLJENJE V VOJSKI IN NJENEM ZALEDJU 230
    Vojkova brigada 230
    Zaledni vojaški organi na Cerkljanskemin Idrijskem 258
    Ljudska oblast 269
SOVRAŽNIKOVO DIVJANJE NA ŠEBRELJSKI PLANOTI 286
    Izjalovljeni nemški načrti 286
    Ropanje, požiganje, pobijanje 293
    Vrnitev brigade na Cerkljansko 298
NA JELOVICI 303
    Obe strani v napadu 303
    Presenečenja 308
NAPAD NA PROGO V BAŠKI GRAPI 315
    Načrti in priprave 315
    Osvojitev Mohorca 319
    Rušenje mostov in proge 323
    Zakasnela pomoč 326
    Spet v Baški grapi 333
NEMŠKA POLETNA OFENZIVA 338
    Zavzetje Hotavelj 338
    Juriš na Škofje 344
    Boj nad Oblakovim vrhom 349
    V Trnovskem gozdu 355
    Prenos ranjencev na Notranjsko 361
OFENZIVA NA DOLOMITE 369
    Širjenje domobranstva 369
    Boj z domobranskim udarnim bataljonom 375
    Po napadu na Črni vrh 380
    Napad na četniški Gorenjski odred 388
    Nemški *teden partizanov* 393
    Obroč okrog Gorenje vasi 405
    Na preži nad Idrijo 414
    Dva dni v Gorenji vasi 425
    Zamujene priložnosti 438
    Zatišje in kaznovana brezskrbnost 444
    Pod Sv. Tremi kralji 450
SPOMLADANSKA SOVRAŽNIKOVA OFENZIVA 459
    Na šentviškogorski in Banjški planoti 459
    *Začetek pomladi* na Cerkljanskem 463
    *Konec zime* v Trnovskem gozdu 474
    Obramba Banjške planote 475
    Napad med prevzemanjem položajev 480
    Preboj na Pivko 483
ZADNJI BOJI 489
    Spopad s četniki in nedičevci 489
    Čiščenje Banjške planote 495
    Na pohodu proti Tržaškemu zalivu 499
SKLEPNA BESEDA 504
POVELJNIŠKI KADER VOJKOVE BRIGADE 508
PREGLED ŽRTEV VOJNE V IDRIJSKI OBČINI 510
REGISTER 512
VSEBINA 535
SKICI 540