Documents from National Archive Washington
Dostupno ukupno kompletnih rolni listova dokumenata (total rolls): 84 - sa ukupno listova dokumenata (total pages): 94175

34. armijski korpus (XXXIV. Armeekorps)
Oberkommando der WehrmachtOberkommando der Wehrmacht
ArmeegruppeHeeresgruppe EHeeresgruppe F
PanzerarmeePanzerarmee 2
ArmeekorpsXV. Gebirgs ArmeekorpsXXI. Gebirgs ArmeekorpsII. SS Panzer ArmeekorpsXXXIV. ArmeekorpsLXVIIII. ArmeekorpsLXXXXI. Armeekorps
T314, r. 849T314, r. 850T314, r. 851
Division114. Jäger Division117. Jäger Division118. Jäger DivisionBrandenburg Division7. SS Gebirgs Division Prinz Eugen1. Kosaken-Kavallerie Division369. (Kroatische) Infanterie-Division Teufel373. (Kroatische) Infanterie-Division Tiger

34. armijski korpus (XXXIV. Armeekorps) Documents from National Archive Washington
   34. armijski korpus (XXXIV. Armeekorps), T314 roll 851  
descriptionframe no.the document
page no: (1-564): znaci.net
la, Anlagen 3-4, Unterlagen z. KTB, Teil II-III. 1944-12-31 - Reports, orders, and messages relating to operations in Yugoslavia, Chetnik movements, activities of Soviet and Tito*s forces, U.S. air attack on German positions, and daily combat results. Also, maps showing the tactical dispositions of German and enemy forces in the Cacak and Kraljevo areas, order of battle charts, appraisals of the enemy military situation, and an order concerning the redesignation of Gen.Kdo, F.W. Muller as Gen.Kdo. XXXIV z.b.V. on Nov 14, 1944., October 30, 1944 - December 31, 1944
izdvojeno:
- Izvještaj FK 605 [Brod] za period 1.11-10.12.44 (16.12.44)
- Ustaški teror po pravosl. selima - pljačke, nasilja, a u nekima stanovnici -bukvalno poklani-; na molbu vel. župana, intervenisali Nijemci; ustaše poručile da župan nema njima šta da govori; odnos između Nijemaca i ustaša napet - u Brodu jedva spriječen oružani incident; hapšenje 60 sumnjivih građana, neki od njih ugledni; u gradu 8 flak baterija. (frame no. 13)

- Sastav i snaga pol. snaga (17.12.44)
- 18. SS PolReg.: na licu/Gefechtsstaerke - 521/339; 6. PolBat (1 četa Nijemci, ostalo Hrvati): 528/469. (frame no. 48)

- Pregled brojnog stanja i gubitaka 118. JaegDiv (1.12.44)
- Samo za dijelove divizije (lovački pukovi i dva diviziona nisu uračunati): po spisku - 6561, na licu: 5758 (uklj. 558 Hiwi-a); Gubici u novembru: 29 KIA, 23 WIA, 21 MIA. (frame no. 87)

- Pregled rasporeda jedinica divizije -Stephan- (19.12.44)
- . (frame no. 91)

- 34. AK za HG E (19.12.44)
- O minama i pt-sredstvima na frontu 34 AK: raspoređeno 503 velika i 1409 mala Panzerfaust-a - u rezervi 150 velikih i 500 malih (ne računajući 11. LWFD i 7 SS GebDiv); postavljeno 1726 pt i 2454 pp mina, podijeljeno, ali još nepostavljeno još 1700 pp mina - u rezervi 1890/278; kod korpusa 39 funkcionalnih pt topova (bez 7 SS GebDiv) i 10 jurišnih topova njem. proizvodnje. (frame no. 118)

- Pregled sastava borbenih grupa u Sremu (15.12.44)
- Ukupno 46 art. oruđa. (frame no. 130)

- Transport čete jurišnih topova -Skanderbeg- (20.12.44)
- Ukupno 10 vozila, od kojih tri operativna. (frame no. 153)

- Izvještaj 509. FlakAbt (23.12.44)
- Izvještaj o napadima Il-2 -Šturmovika- na dan 22.12.44 - gubici, utrošak municije, itd. (frame no. 237)

- Sedmični izvještaj o snazi jedinica 34 AK (24.12.44)
- Broj i snaga pješ. bataljona kod potčinjenih divzija, broj art. diviziona, pokretljivost, borbena snaga. (frame no. 279)

- Lista oficira kod 34. AK (26.12.44)
- . (frame no. 357)

- Izvlačenje trupa sa Sremskog fronta i upotreba 41. FestDiv (27.12.44)
- Lista jedinica trenutno raspoređenih u Sremu sa približnom jačinom [nejasno da li Gefechtsstaerke ili Kampfstaerke]. (frame no. 378)

- Zaštitni odsjek željeznica -B- za 34. AK (25.12.44)
- Traži se smjena cijele ustaške čete locirane u pilani u Andrijevcima; razlozi: nedisciplina, rasipanje municije, nesavjesnost; sam direktor pilane se žalio njem. vlastima tražeći da ostane anoniman. (frame no. 444)

- 34. AK za HG E (26.12.44)
- Kampfstaerke dijelova 118. JaegDiv koji se nalaze kod korpusa. (frame no. 464)

- Sedmični izvještaj o snazi jedinica 34 AK (31.12.44)
- . (frame no. 485)

- Kratke upute za odbrambene borbe (31.12.44)
- . (frame no. 489)

- Zaštitni odsjek željeznica -B- za 34. AK (29.12.44)
- Traka sa ucrtanim rasporedom osiguranja željeznica oko Vinkovaca i Osijeka. (frame no. 493)

- Pregled sastava 34. AK na dan 14.12.44 (15.12.44)
- . (frame no. 500)

- Karta Sremskog fronta (stanje: 27.12.44)
- . (frame no. 517)

- [bez naslova]
- 20.12.44 - Razgovor predstavnika GFP [Geheime Feldpolizei] i FAT-ova 177 i 125 o zajedničkim akcijama; -Kapetan Ivic iz SS Jagd-Verband -a raportira kod Ic - a-. (frame no. 531)
1