Zbirka dokumenata nemačkog II SS oklopnog armijskog korpusa (II. SS Panzerkorps), jun-decembar 1943, T354 roll 606
Stranica broj: 380 (T354, roll 606, frame (as seen on the counter))
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana BibliotekaPublication T354, Roll 606, frame (as seen on the counter)
Sadržaj Prethodna strana Sledeća strana Biblioteka