🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jugoslovensko ratište na dan 7. 08. 1942. godine

Slobodni gradovi

Izaberi datum
Godina:
Mesec:
Dan:

Događaji

Nema hronoloških zapisa za ovaj pojam.

Dokumenti

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju od 7 avgusta 1942 god. instruktoru Pokrajinskog komiteta KPJ za Valjevo i članu Glavnog štaba Srbije povodom obnavljanja NOP odreda

Pismo Pokrajinskog komiteta KPJ za. Srbiju od 7 avgusta 1942 god. članu Glavnog štaba povodom naređenja Vrhovnog štaba NOP odreda i DVJ za stvaranje Glavnog štaba NOP odreda Srbije

Izveštaj Oružničkog krila iz Zemuna od 7 avgusta 1942 god. Zapovedništvu Drugog domobranskog zbora o dejstvima partizana

Obaveštenje Okružnog načelstva iz Jagodine od 7. avgusta 1942. Ministru unutrašnjih poslova o zahtevima bugarske okupacione vojske da se prijavljuju sumnjiva lica, i o vršenju kontribucije i odmazde za učinjene sabotaže i ubistva bugarskih vojnika

Obaveštenje Vrhovnog komandanta NOP i DV Jugoslavije druga Tita od 7 avgusta 1942 god. delegatu Vrhovnog štaba Sretenu Žujoviću o oslobođenju Livna i o pripremama za napad na Kupres i Zlosela

Pismo štaba Četvrte operativne zone od 7 kolovoza 1942 god. operativnom oficiru zone o rezultatima napada na neprijateljsko uporište Vaganj i o drugim akcijama

Pismo komandanta 1. operativne zone NOP odreda Hrvatske od 7. avgusta 1942. političkom komesaru Zone u kome ga obavještava o predstojećim akcijama Štaba Grupe NOP odreda za Liku

Pismo Štaba Četvrte operativne zone od 7 kolovoza 1942. operativnom oficiru Zone o rezultatima napada na neprijateljsko uporište Vaganj i o drugim akcijama

Izvještaj operativnog oficira Štaba Četvrte operativne zone od 7. kolovoza 1942. Štabu Zone o narednim zadacima proleterskih brigada i situaciji na području Livno, Duvno, Kupres, G. Vakuf, Bugojno i Prozor

Izvještaj Štaba Sjevernođalmatinskog NOP odreda od 7 kolovoza 1942. Štabu Četvrte operativne zone o borbama bataljona »Bude Borjan« i »Branko Vladušić« kod Otrića, Strmice i Plavna i akcijama Primorske čete između Šibenika i Zadra

Izvještaj Vojnog kabineta Guvernatorata Dalmacije od 7. kolovoza 1942. o aktivnostima četa antikomunističke milicije na Dugom Otoku i u rajonu Novigrada

Izvještaj civilnog komesara, općine Iž Veliki od 7. kolovoza 1942. Guverneru Dalmacije o situaciji na Ižu

Naredba Štaba Jedanaestog armiskog korpusa od 7 avgusta 1942 god. za opkoljavanje i uništenje partizanskih snaga u Kočevskom Rogu

Naredba skopskog oblasnog policiskog načelnika Simeonova od 7. avgusta 1943. god. o načinu slanja u internaciju

Pismo Stevana Botića od 7. avgusta 1942. Lazaru Trklji i Bori Mitranoviću o sukobu sa Dražom Mihailovićem

Naređenje Dragutina Sailia, rukovodioca Povjerenstva CK KPH u Zagrebu Petru Biskupu da nastavi s povezivanjem i prikupljanjem kalničkih partizana, da ostane u vezi s OK KPH Varaždin i da Lazo Vračarić ne može imati nikakav komandni položaj u desetini ili vodu

Fotografije

Povezane odrednice

Bugojno Borbe u Srbiji 1942. Zemun Stevan Leko Damjanović Borbe u Hrvatskoj 1942. Borjanski četnički odred Borbe za Livno 1942. Operacija Alfa Borbe u Dalmaciji 1942. Borbe u Lici 1942. Borbe u Sloveniji 1942. Bitka za Kupres 1942. Glamoč Pohod proleterskih brigada u Zapadnu Bosnu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Vrhovni štab NOVJ Dragoljub Draža Mihailović Trebavski četnički odred Duvno Kazalište narodnog oslobođenja Livno Bugarska u drugom svetskom ratu Dobrovoljačka antikomunistička milicija Josip Broz Tito Varaždin Bugarski zločini u Jugoslaviji Nikodije Stojanović Tatko Prozor Lazar Trklja Jagodina Sreten Žujović Gornji Vakuf Dragoslav Račić Pokrajinski komitet KPJ za Srbiju Rade Radić Komunistička partija Hrvatske Majevička četnička brigada Slavoljub Vranješević Operacija Dinara Politički komesari u NOR-u Jastrebački partizanski odred Kupres Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Zagreb Šibenik Glavni štab Srbije Borbe u Makedoniji 1943. Valjevo