🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije…

Opis: Na odseku s. Mekote - s. Han-Kram, posle dvodnevne borbe protiv jedinica nemačke 1. brdske divizije i 7. SS divizije -Princ Eugen-, 5. udarna divizija NOVJ probila se preko puta Han-Pijesak-Sokolac i produžila pokret ka Kladnju. Prilikom proboja pretrpela je osetne gubitke. Pored ostalih, poginuo je komandir čete u 1. južnomoravskoj NO brigadi Slavoljub Vuksanović Jajko, narodni heroj.
Datum: 16. 12. 1943. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. južnomoravska brigada 5. krajiška udarna divizija NOVJ 1. brdska divizija Vermahta 7. SS divizija Prinz Eugen Druga neprijateljska ofanziva Zimske operacije u Jugoslaviji 1943/1944 Operacija Kugelblitz Borbe u Bosni i Hercegovini 1943. Narodni heroji Jugoslavije Han Pjesak Sokolac