🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke…

Opis: Štab 6. korpusa NOVJ izdao direktivu potčinjenim jedinicama da vrše napade na železničke komunikacije i na neprijateljske kolone koje odlaze u Mađarsku: 12. divizija NOVJ na pruzi Beograd-Zagreb (između Nove Gradiške i Vinkovaca); 28. udarna divizija NOVJ na pruzi Daruvar - s. Đulavec - Virovitica; Zapadna grupa NOP odreda na pruzi Banova Jaruga - Daruvar, a Istočna grupa NOP odreda na prugama Slav. Brod - Vinkovci, s. Striživojna - Osijek i Vinkovci-Osijek.
Datum: 22. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slavonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 12. slavonska divizija NOVJ 28. slavonska divizija NOVJ Osijek Slavonski Brod Vinkovci Virovitica Nova Gradiška Daruvar 6. slavonski korpus NOVJ Borbe u Hrvatskoj 1944. Mađarska u drugom svetskom ratu Borbe u Slavoniji 1944.