🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva…

Opis: Južno od Budve iskrcala se iz podmornice englesko-jugoslovenska misija koju su sačinjavali dva Engleza (major Terens Aterton i podoficir radio-telegrafist) i jedan Jugosloven (avijatičarski poručnik bivše jugoslovenske vojske Nedeljković). Misiju su jedinice Lovćenskog NOP odreda prihvatile i dopratile do GŠ NOP odreda za Crnu Goru i Boku, koji se tada nalazio u s. Gostilju (kod Titograda). [Ta misija je 19. marte 1942. stigla u Foču, u VŠ NOP i DV Jugoslavije. Odatle je 15/16. aprila odbegla četnicima Draže Mihailovića, a ovi su je pobili da bi je opljačkali.]
Datum: 1. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Foča Budva Dragoljub Draža Mihailović Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Komski partizanski odred Lovćenski partizanski odred Britanska pomoć četnicima Terence Atherton Britanija i Jugoslavija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Avijacija u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu