🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao…

Opis: Jedinice 13, i 35. divizije NOVJ napale na posade nemačke 392. legionarske divizije koje su, kao predstraža Otočca, bile razmeštene u obližnjim selima. Jednovremeno su snage nemačke 392. legionarske divizije i 4. ustaške brigade otpočele napad iz Otočca i Perušića ka s. Vrhovinama, s. Ramljanima i s. Turjanskom. U teškim dvodnevnim borbama neprijatelj je odbacio jedinice 13. i 35. divizije NOVJ i zauzeo pomenuta mesta.
Datum: 30. 3. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Lika
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 35. lička divizija NOVJ Otočac 392. legionarska divizija (plava) Borbe u Hrvatskoj 1944. 4. ustaška brigada Vrhovine Borbe u Lici 1944.