🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili…

Opis: Delovi nemačke 714. pešadijske divizije, domobranske Banjalučke brigade i četnici odbacili delove 4. krajiškog NOP odreda i Proleterski bataljon Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu sa Crnog vrha i iz Banje Luke prodrli u Kotor-Varoš.
Datum: 4. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Banja Luka 714. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Saradnja četnika sa NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Banjalučki zdrug (NDH) Četnici u drugom svetskom ratu