🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Po naređenju V5 NOP i DV Jugoslavije, delovi Južnohercegovačkog, Severnohercegovačkog,…

Opis: Po naređenju V5 NOP i DV Jugoslavije, delovi Južnohercegovačkog, Severnohercegovačkog, Kalinovičkog, Durmitorskog i Nikšićkog NOP odreda i Fočanskog NO dobrovoljačkog odreda, 1. hercegovački udarni bataljon i 3. bataljon 2. proleterske NOU brigade (oko 2.000 boraca) napali ustaško uporište Borac (1.300 žandarma ustaša i milicionera). Oni su ga, posle oštrih dvodnevnih borbi, zauzeli, ali se glavnina neprijatelja izvukla prema Nevesinju.
Datum: 17. 4. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 2. proleterska udarna brigada Nikšić Borbe za Istočnu Bosnu 1942. Durmitorski partizanski odred Nikšićki partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Nevesinje Borbe u Hercegovini 1942. Kalinovik