🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Četnički elementi u Ozrenskom NOP odredu izvršili puč i pri napadu na 1. istočnobosanski…

Opis: Četnički elementi u Ozrenskom NOP odredu izvršili puč i pri napadu na 1. istočnobosanski proleterski bataljon razbili njegovu 4. četu. Bataljon je protivnapadom odbacio četnike, ali je sutradan bio prisiljen da napusti Ozren i da se sa Štabom Ozrenskog NOP odreda i nešto boraca prebaci na teritoriju Zeničkog NOP odreda. U borbi je poginuo politički komesar Husinske čete Ozrenskog NOP odreda Petar Miljanović, narodni heroj.
Datum: 18. 4. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Ozrenski partizanski odred (Bosna) Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije Četnici u drugom svetskom ratu Politički komesari u NOR-u