🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Oko 1000 italijanskih vojnika, u sadejstvu s četnicima, preduzelo jake napade na položaje…

Opis: Oko 1000 italijanskih vojnika, u sadejstvu s četnicima, preduzelo jake napade na položaje Lovćenskog NOP odreda i 2. nikšićkog udarnog bataljona Nikšićkog NOP odreda na s. Meoce - s. Ubli (kod Ceva). Posle oštre borbe neprijatelj je prinudio partizanske snage da se povuku na liniju Ligunar - G. Brestice - Rokoči (kod Grahova). Gubici neprijatelja nisu poznati, dok su partizani imali 7 mrtvih i 17 ranjenih boraca. Borbe su nastavljene 6. maja.
Datum: 4. 5. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Nikšić Saradnja četnika sa okupatorom Komski partizanski odred Nikšićki partizanski odred Lovćenski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1942. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu