🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i…

Opis: Iz Bileće i Gacka delovi italijanskih divizija -Marke- i -Taurinenze- i četnički Bilećki i Gatački odred (7 italijanskih i 6 četničkih bataljona) otpočeli napad u cilju okruženja i uništenja ostataka jedinica Operativnog štaba NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju u rejonu sela Plane i Patnice. U duhu odluka savetovanja u s. Divinu (kod Bileće) Operativni štab NOP odreda za Hercegovinu i južnu Dalmaciju je sa tri udarna bataljona i pratećom četom preduzeo izvlačenje prema Pivi, ali je sutradan u s. Hodžićima, zajedno sa Oblasnim komitetom KPJ, pratećom četom i komorom, odsečen od glavnine i razbijen.
Datum: 5. 6. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Gacko Bileća Saradnja četnika sa okupatorom 1. alpska divizija Taurinense 32. pešadijska divizija Marche Gatački četnički odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Hercegovini 1942. Četnici u drugom svetskom ratu