🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion…

Opis: U rejonu Kosova i Svilaje italijanske snage iz Knina i Drniša (tri bataljona i jedan divizion artiljerije), uz podršku četnika, ustaša i domobrana, napale NOP odred za srednju Dalmaciju, koji se posle prvih sukoba prebacio na Dinaru. Zatim su italijanske jedinice težište dejstava prenele protiv partizanskog bataljona -Bude Borjan- na Promini, koji se, posle trodnevnih borbi, noću 1/2. jula prebacio u rejon Kistanja.
Datum: 25. 6. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Knin Drniš Saradnja četnika sa okupatorom Srednjodalmatinski partizanski odred Borbe u Hrvatskoj 1942. Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu