🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Nastupajući u više kolona s komunikacije Fojnica-Kiseljak-Blažuj ojačani 738. puk nemačke 718.…

Opis: Nastupajući u više kolona s komunikacije Fojnica-Kiseljak-Blažuj ojačani 738. puk nemačke 718. divizije, uz podršku avijacije, povratio Kreševo i odbacio 2. i 4. proletersku NOU brigadu iz dolina r. Lepenice i r. Kreševčice na pl. Bitovnji.
Datum: 6. 7. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 718. pešadijska divizija Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Luftwaffe u Jugoslaviji Kiseljak Avijacija u oslobodilačkom ratu