🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar…

Opis: Otpočeo napad jakih italijanskih snaga (oko sedam bataljona), uz sadejstvo četničkog puka -Petar Mrkonjić- na jedinice Severnodalmatinskog i 3. ličkog NOP odreda u severnoj Dalmaciji i južnoj Lici. U borbama do 24. jula neprijatelj je uspeo da potisne snage NOP odreda u rejon Srba i da zauzme i spali Bruvno, sutradan je počeo da se povlači u Gračac.
Datum: 16. 7. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Lika
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Gračac Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Dalmaciji 1942. Italija u drugom svetskom ratu Borbe u Lici 1942. Srb Četnici u drugom svetskom ratu