🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona…

Opis: Jake nemačke, italijanske, četničke i ustaško-domobranske snage (oko 50.000 vojnika) iz rejona Banje Luke, Travnika, Mostara, Sinja i Knina otpočele ofanzivna dejstva (ciklus operacija -Dinara-). U toku prozorske (-Alfa-), prve jajačke (-Jajce I-), Livanjske (-Beta-) i druge jajačke operacije (-Jajce II-) neprijatelj je ovladao delom slobodne teritorije oko Prozora, Livna i Jajca, ali su njegove snage, protivudarima u rejonu Ključa i Bos. Grahova i brojnim manjim napadima jedinica Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu, 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske i Grupe proleterskih i udarnih brigada, razvučene i iscrpljene pa je 31. oktobra obustavio dejstva a da nije izveo još dve planirane operacije.
Datum: 28. 9. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Dalmacija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Mostar Travnik Livno Jajce Sinj Knin Bosansko Grahovo Operacija Dinara Operacija Alfa Operacija Beta Borbe za Jajce 1942. Borbe za Livno 1942. Saradnja četnika sa okupatorom Hrvatsko domobranstvo Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Prozor Ključ Četnici u drugom svetskom ratu