🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke…

Opis: Delovi nemačke 7. SS divizije -Princ Eugen-, 13. SS divizije -Handžar- i domobranske 3. lovačke brigade, napadom s linije r. Spreča-Kladanj posle dvodnevnih borbi odbacili 36. udarnu diviziju NOVJ i osujetili pripreme za prelaz 16. i 17. udarne divizije 3. udarnog korpusa NOVJ preko r. Drine.
Datum: 20. 4. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 16. vojvođanska divizija NOVJ 17. istočnobosanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 7. SS divizija Prinz Eugen 13. SS divizija Handžar 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. 3. lovački zdrug (NDH)