🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Glavnina nemačke 714. pešadijske divizije, sa domobranskim, ustaškim i četničkim delovima…

Opis: Glavnina nemačke 714. pešadijske divizije, sa domobranskim, ustaškim i četničkim delovima (preko 10 bataljona), otpočela koncentričan napad (poduhvat -Kozara-) u cilju ponovnog čišćenja Kozare. Peta krajiška NOU brigada je izbegla odlučne sudare, pa se, sklonivši ranjenike, 21. i 24. oktobra, u dva pravca, probila u Podgrmeć. Do 27. oktobra neprijatelj je krstario Kozarom vršeći represalije, aus. Jelovcu i s. Palančištu (kod Prijedora) pobio oko 620 ljudi, žena i dece.
Datum: 19. 10. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 5. krajiška (kozarska) udarna brigada Prijedor 714. pešadijska divizija Saradnja četnika sa okupatorom Nemački zločini u Jugoslaviji Zločini u Jugoslaviji u Drugom svetskom ratu Žene u ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Ranjenici u ratu Kozara u oslobodilačkom ratu Četnici u drugom svetskom ratu