🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske…

Opis: Delovi italijanskog 18. armijskog korpusa, sa ustaškom Crnom legijom i delovima četničke Dinarske divizije sa polukružne osnovice: Kupres, Šujica, Duvno, Imotski, Sinj, Vrlika, ukupno 12-14 bataljona, otpočeli livanjsku operaciju (-Beta-, -Livno-) za ovlađivanje slobodnom teritorijom oko Livna, deo nemačko-italijanske protiv ofanzive (ciklusa operacija -Dinara-). Dok su 1. dalmatinska NOU brigada i 3. NOP odred 4. operativne zone NOP odreda Hrvatske uspešno zadržavali ostalih pet koIona, izbijanjem kolone iz Kupresa u Livno prisililo je partizanske jedinice da 26. oktobra napuste odbranu i na ostalim pravcima i povuku se prema pl. Kamešnici i Glamoču.
Datum: 21. 10. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Dalmacija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. dalmatinska proleterska udarna brigada Livno Sinj Imotski Glamoč Operacija Dinara Operacija Beta Borbe za Livno 1942. Dinarska četnička divizija Saradnja četnika sa okupatorom 18. italijanski armijski korpus Duvno Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Slobodne teritorije u oslobodilačkom ratu Kupres Vrlika Četnici u drugom svetskom ratu