🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet…

Opis: Glavnina nemačke 718. pešadijske divizije, ojačana ustaško-domobranskim snagama (devet pešadijskih bataljona, 4 artiljerijska diviziona i jedan oklopni bataljon), i nemačko-domobransko-četnička borbena grupa -Tomas-, jačine oko dva bataljona, otpočela jedanaestodnevnu drugu jajačku operaciju (-Jajce II-) za razbijanje partizanskih jedinica u Janju i Pljevi, deo nemačko-italijanske protivofanzive (ciklusa operacija -Dinara-), Treća sandžačka NOU brigada i 3. krajiški NOP odred izvukli su se na greben Vitoroga bez većih gubitaka. Nemački vojnici su opljačkali i spalili sva napuštena sela i na najsvirepiji način pobili deo stanovništva, koje je, ostalo kod kuća.
Datum: 21. 10. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada Pljevlja 718. pešadijska divizija Operacija Dinara Borbe za Jajce 1942. Saradnja četnika sa okupatorom 3. krajiški partizanski odred Genocid u NDH Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Italija u drugom svetskom ratu Četnici u drugom svetskom ratu Pljačka u ratu