🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napala manje nemačke snage i…

Opis: Dva bataljona 6. crnogorske udarne brigade Primorske operativne grupe napala manje nemačke snage i četnike na dobro utvrđenim položajima duž komunikacije Cetinje - Rijeka Crnojevića. Posle višečasovne oštre borbe neprijatelj je imao preko 30 vojnika i oficira izbačenih iz stroja. Zaplenjeno je: 3 minobacača s nešto mina, 1 mitraljez, 3. p. mitraljeza, 2 automata, 3 pištolja, 1 kompletna radio-stanica, velika količina municije i druga ratna oprema. Bataljoni su imali 4 mrtva i 12 ranjenih boraca.
Datum: 8. 4. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 6. crnogorska udarna brigada Cetinje Saradnja četnika sa okupatorom Borbe u Crnoj Gori 1944. Četnici u drugom svetskom ratu