🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije,…

Opis: Posle dvodnevnih borbi 1. proleterska i 3. krajiška udarna brigada 1. proleterske udarne divizije, NOVJ, 1, dalmatinska udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ i delovi 3. krajiškog NOP odreda zauzeli Jajce. Nemačka motorizovana borbena grupa -Anaker- (jedan i po bataljon), intervencijom iz D, Vakufa, omogućila je izvlačenje manjeg dola posade. Za veliko junaštvo i primerno ispunjavanje postavljenih zadataka, VŠ NOV i POJ pohvalio je 1. dalmatinsku NOU brigadu. U borbi je pored ostalih poginuo pomoćnik političkog komesara čete u 3. krajiškom NOP odredu Stipo Đerek, narodni heroj.
Datum: 26. 11. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. krajiška proleterska udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 1. proleterska divizija NOVJ 3. udarna divizija NOVJ Jajce Borbe za Jajce 1942. 3. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije Donji Vakuf Politički komesari u NOR-u