🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP…

Opis: Treća udarna divizija NOVJ, ojačana 3. proleterskom NOU brigadom i delovima 3. krajiškog NOP odreda, pri napadu na železničku prugu Turbe - D. Vakuf, naišla na nemačku 718. pešadijsku diviziju (bez dva bataljona), ojačanu delovima ustaške 5. brigade i domobranskog 9. i 15. pešadijskog puka, u razvoju za napad prema Jajcu. Posle žestokog susretnog boja s nadmoćnim neprijateljem 3. udarna divizija NOVJ je vodila odbrambene borbe sve do 6. decembra kada je neprijatelj, zauzeo Jajce. U tim borbama je, pored ostalih, poginuo komandant 1. dalmatinske NOU brigade Marijan Bilić, narodni heroj.
Datum: 1. 12. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 3. proleterska (sandžačka) udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Jajce 718. pešadijska divizija Borbe za Jajce 1942. 3. krajiški partizanski odred Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. 5. ustaška brigada Narodni heroji Jugoslavije Donji Vakuf