🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Prva dalmatinska i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Turbe (kod…

Opis: Prva dalmatinska i 10. hercegovačka udarna brigada 3. udarne divizije NOVJ zauzela Turbe (kod Travnika), razbile 1. bataljon domobranskog 9. pešadijskog puka i uništile ž. st. Turbe i Goleš, jedan veći vijadukt, pilanu i električnu centralu. U borbi, na Ravnoj gori, poginuo je politički komesar čete u 3. bataljonu 10. hercegovačke NOU brigade Asim Zupčević, narodni heroj.
Datum: 26. 12. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 10. hercegovačka udarna brigada 1. dalmatinska proleterska udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Travnik Diverzije u oslobodilačkom ratu Borbe u Bosni i Hercegovini 1942. Narodni heroji Jugoslavije Borbe u Hercegovini 1942. Politički komesari u NOR-u