🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko…

Opis: U s. Novim Karlovcima (kod Inđije), u prisustvu delegata CK KPH, otpočelo dvodnevno partijsko savetovanje OK KPJ za Srem, na kome je razmotrena aktivnost KPJ, SKOJ-a, NO odbora, NO fronta, AFŽ-a i partizanskih odreda u toku 1942. godine i doneseni su zaključci o njihovom daljem radu. Odlučeno je da se nastavi oružana borba protiv okupatora i njegovih slugu i formira Okružni odbor AFŽ-a. Sa savetovanja je upućen pozdrav borcima 3. NOP odreda 3. operativne zone NOV i PO Hrvatske i predlog Vrhovnog štaba NOV i POJ da se formira 1. vojvođanska brigada.
Datum: 9. 12. 1942. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Srem
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. vojvođanska udarna brigada Inđija AFŽ Borbe u Srbiji 1942. Komunistička partija Hrvatske SKOJ Narodno oslobodilački odbori Vrhovni štab NOVJ Borbe u Sremu 1942.