🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Prvi bataljon Lovćenskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Udarne grupe bataljona 3. udarne…

Opis: Prvi bataljon Lovćenskog NOP odreda, u sadejstvu sa jedinicama Udarne grupe bataljona 3. udarne divizije NOVJ (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOU brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOU brigade), napali nemačke vojnike i četnike na širem području Rijeke Crnojevića. Neprijatelj je imao oko 60 poginulih i približno toliko ranjenih, dok su 4 četnika zarobljena. Udarna grupa je imala 1 mrtvog i dva ranjena borca.
Datum: 2. 1. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Crna Gora
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 4. proleterska (crnogorska) udarna brigada 5. proterska (crnogorska) udarna brigada 3. udarna divizija NOVJ Saradnja četnika sa okupatorom Komski partizanski odred Borbe u Crnoj Gori 1944. Lovćenski partizanski odred Četnici u drugom svetskom ratu