🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o…

Opis: Predsednik NKOJ-a i vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito izdao naredbu o organizaciji personalne službe. Naredbom se predviđa: formiranje personalnih odeljenja pri Povereništvu za narodnu odbranu NKOJ-a i pri glavnim štabovima; formiranje personalnih odseka pri štabovima korpusa (u divizijama ovu službu preuzimaju politički komesari, a u brigadama, bataljonima i četama pomoćnici politkomesara); ustrojavanje personalne kartoteke.
Datum: 11. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Josip Broz Tito Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (NKOJ) Politički komesari u NOR-u