🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa…

Opis: U Beogradu vrhovni komandant NOV i POJ maršal Jugoslavije Josip Broz Tito vodio razgovore sa savezničkim komandantima maršalom Fjodorom Tolbuhinom, komandantom 4. ukrajinskog fronta Crvene armije, i feldmaršalom Haroldom Aleksanderom, komandantom anglo-američke 15. grupe armija. Ugovoreno je, pored ostalog, da snage NOVJ do 30. marta počnu operacije dolinom r. Une prema Lici i Gorskom kotaru, da bi na sebe privukle nemački 97. armijski korpus iz Istre i Slovenačkog primorja i olakšale savezničku ofanzivu prema severnoj Italiji.
Datum: 24. 2. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slovenija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: Beograd 97. armijski korpus Josip Broz Tito Harold Alexander Fjodor Tolbuhin SSSR i Jugoslavija SAD i Jugoslavija Crvena armija Borbe u Sloveniji 1945. Italija u drugom svetskom ratu Istra u oslobodilačkom ratu Borbe u Istri 1945. Borbe u Lici 1945.