🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije…

Opis: Štab 3. udarnog korpusa NOVJ uputio na pl. Majevicu 16. udarnu diviziju i Štab 38. udarne divizije NOVJ, sa 17. majevičkom udarnom brigadom, radi pomoći 36. udarnoj diviziji NOVJ koja se na prostoriji Lopare-Tuzla nalazila u teškom položaju zbog pritiska jakih neprijateljskih snaga.
Datum: 16. 5. 1944. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Bosna i Hercegovina
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 17. majevička udarna brigada 16. vojvođanska divizija NOVJ 36. vojvođanska divizija NOVJ 38. istočnobosanska divizija NOVJ 3. udarni korpus NOVJ (1. bosanski) Borbe u Bosni i Hercegovini 1944. Lopare