🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova…

Opis: S linije Orahovica - s. Slat. Drenovac - Voćin i iz Slav. Požege otpočelo nastupanje delova nemačke 1. kozačke konjičke divizije i domobranske 1. i 4. brdske brigade u pravcu pl. Papuka i Krndije. Boreći se protiv jedinica 12. udarne divizije NOVJ, neprijatelj je do 14. februara ovladao većim delom Papuka i Krndije i komunikacijom Orahovica - Slav. Požega - s. Bučko Kamensko.
Datum: 12. 2. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Slavonija
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 12. slavonska divizija NOVJ Slavonska Požega 1. kozačka divizija Vermahta Borbe u Hrvatskoj 1945. Borbe u Slavoniji 1945. Voćin 4. gorski zdrug (NDH)