🔍
Baza podataka o drugom svetskom ratu na tlu Jugoslavije

Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1.…

Opis: Iz Bjelovara, s. Popovače, s. Križa i s. Banove Jaruge otpočeo napad delova domobranske 1. pešadijske divizije, nemačke 1. kozačke konjičke divizije, domobranske 1. brdske brigade i Pavelićeve gardijske brigade na jedinice 32. i 33. divizije ,TA na Moslavini. U borbama do 17. marta neprijatelj je potisnuo 32. i 33. diviziju JA i izbio na liniju s. Pavlovac - s. Hercegovac - s. Palešnik. Neprijatelj je imao više stotina mrtvih, ranjenih i zarobljenih a jedinice JA 76 mrtvih, 421 ranjenog i 41 nestalog.
Datum: 8. 3. 1945. (napomena: neki datumi su okvirni)
Oblast: Hrvatska
Izvor: Hronologija narodnooslobodilačkog rata 1941-1945
URL: http://znaci.net/00001/53.htm
Oznake: 1. moslavačka brigada 33. hrvatska divizija NOVJ Bjelovar Popovača 1. kozačka divizija Vermahta Pavelićeva gardijska brigada Hrvatsko domobranstvo Borbe u Hrvatskoj 1945. 1. brdska brigada NDH 1. gorski zdrug (NDH) 1. pješačka divizija (NDH)